Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Кислоти

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1146 разів
16 запитань
Запитання 1

З якими з перелічених речовин може взаємодіяти сульфатна кислота:

варіанти відповідей

Mg, CaO, CO2, Na3PO4

Zn, Cu(OH)2, BaCl2, MgO

NaOH, BaO, NaCl, H2O

Fe(OH)3, Na2CO3, HNO3, CO2

Запитання 2

З якою речовиною не може взаємодіяти нітратна кислота:

варіанти відповідей

KOH

Na2SO4

Al2O3 

Cu  

Запитання 3

Яке забарвлення має універсальний індикатор у кислому середовищі:

варіанти відповідей

червоний 

жовтий

синій   

фіолетовий

Запитання 4

З якими речовинами можуть взаємодіяти кислоти:

варіанти відповідей

Cu, CaO, SO2, NaOH

Zn, BaO, CO2, HCl

Mg, CaO, Ca(OH)2, Al(OH)3

P, CO2, Al2O3, KOH

Запитання 5

У якому ряду є лише кислоти:

варіанти відповідей

NaCl, HCl, HNO3, KOH

HCl, H2S, HBr, HNO3

CuS, NaOH, CuCl2, Ca(OH)2

NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

Запитання 6

З якими металами може взаємодіяти розведена сульфатна кислота:

варіанти відповідей

з активними

з лужними

з лужними і лужноземельними    

з тими, які у витискувальному ряду металів стоять до водню

Запитання 7

Який об'єм газу виділиться за н.у. з натрій карбонату при дії на нього 7,3 г хлоридної кислоти:

варіанти відповідей

2,24 л     

22,4л  

44,8 л

3,36 л

Запитання 8

Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого

 H24 + Сг(ОН)3 = Cr2(SО4)3+ Н2О:

варіанти відповідей

4

12

6

5

Запитання 9

Вкажіть відносну молекулярну масу речовини Y:

Р Р2О5YNa34 Са3(РО4)2

варіанти відповідей

40

96

98

56

Запитання 10

Позначте речовини, що реагують між собою:

варіанти відповідей

;Zn(OH)2 + H24

CuO + НCl;

FeCl2 + НС1;

SiО2 + СО2.

Запитання 11

Позначте рівняння реакції нейтралізації:

варіанти відповідей

S + О2 = SО2

2Cu (NО3)2=2CuO +4NO2 + О2;  

2NaOH + H2S04= Na2S04+ 2H20.

2HgO = 2Hg + О2↑;

Запитання 12

Cульфати – це солі кислоти:

варіанти відповідей

нітратної

сульфатної

хлоридної

фосфатної

Запитання 13

 Позначте у якому послідовно записані формули одно-, дво-, триосновних кислот:

варіанти відповідей

Н3РО4, HBr, H23

НС1, HNО3, HBr

НС1, Н2СО3, Н3РО4

H2S, H23, H24

Запитання 14

 Позначте, скільки із поданих речовин - KNО3, СаО, Н2О, CuSО4, Zn - реа­гують з хлоридною кислотою :

варіанти відповідей

1

3

4

2

Запитання 15

Позначте формулу сполуки, яка при взаємодії з водою утворює кислоту:

варіанти відповідей

А12О3

СН4

3

К2О

Запитання 16

 Укажіть формулу речовини У в напівсхемі хімічної реакції

У + НBr

варіанти відповідей

HNO3

MgO

Ag

SO2 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест