Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1382 рази
20 запитань
Запитання 1

Позначте ряд, у якому записані елементи лише 2-го періоду:

варіанти відповідей

Zn, Be, Са

Mg, Zn, О

Li, Be, О

С, О, Si

Запитання 2

 Позначте елемент головної підгрупи:

варіанти відповідей

Zn

Mg

Fe

Сu

Запитання 3

 Позначте формулу оксиду, в якому валентність елемента найменша:

варіанти відповідей

2

Na2О

С12О7

Запитання 4

Позначте елемент з найбільш яскраво вираженими неметалічними влас­тивостями:

варіанти відповідей

СІ

F

І

Br

Запитання 5

Позначте електронну формулу атома Хлору:

варіанти відповідей

1s22s22p63s23p5

1s22s22p5

1s22s22p63s23p3

1s22s22p63s2.

Запитання 6

Позначте форму орбіталі s- електронів:

варіанти відповідей

об'ємна вісімка

чотирипелюсткова

сферична

кільцеподібна

Запитання 7

У періоді справа наліво:

варіанти відповідей

радіус атома збільшується

число електронів на зовнішньому рівні збільшується

радіус атома зменшується

заряд ядрам атома не змінюється

число електронів на зовнішньому рівні зменшується

Запитання 8

Позначте елемент побічної підгрупи:

варіанти відповідей

Mg

Zn

Be

Са

Запитання 9

Позначте елемент з найбільш яскраво вираженими металічними власти­востями:

варіанти відповідей

С1

Na

Si

К

Запитання 10

Позначте хімічний символ і формулу вищого оксиду елемента з електронною формулою атома 1s22s22p2:

варіанти відповідей

С і CO

Siі SiО2

С і СО2

S і SО3

Запитання 11

Позначте, як змінюються неметалічні властивості у ряду

Р - As- Sb- Ві:

варіанти відповідей

посилюються

послаблюються

не змінюються

змінюються періодично

Запитання 12

Позначте атом елемента з найменшим радіусом:

варіанти відповідей

Берилій

Літій

Бор

Карбон

Запитання 13

У головній підгрупі зверху вниз:

варіанти відповідей

радіус атома збільшується

число електронів на зовнішньому рівні збільшується

радіус атома зменшується

заряд ядрам атома не змінюється

число електронів на зовнішньому рівні не змінюється

Запитання 14

Позначте хімічний символ і формулу водневої сполуки елемента з електронною формулою атома 1s22s22p3:

варіанти відповідей

S і H2S

N і NH3

С і СН4

С1 і НС1

Запитання 15

Позначте, як змінюються радіуси атомів хімічних елементів у малих періодах зі збільшенням заряду їхніх атомних ядер:

варіанти відповідей

збільшуються

зменшуються

не змінюються

змінюються періодично

Запитання 16

Нукліди хімічного елемента подібні:

варіанти відповідей

за числом електронів

за числом протонів

за числом нейтронів

за порядковим номером

Запитання 17

Відносна молекулярна маса метал гідроксиду, який знаходиться в І групі головної підгрупи, дорівнює 40:

варіанти відповідей

К

Li

Na

Rb

Запитання 18

 Позначте форму орбіталі р-електронів:

варіанти відповідей

кільцеподібна

чотирипелюсткова

сферична

об'ємна вісімка

Запитання 19

Елемент належить до V групи. Вищий оксид цього елемента має відносну молекулярну масу 142:

варіанти відповідей

N

As

P

Bi

Запитання 20

Позначте, кількість неспарених електронів в атомі елемента Оксигену:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест