Кислоти. Фізичні та хімічні властивості кислот

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
9 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Кислота - це кристалічна речовина, що складається з атомної кристалічної гратки.

Кислота - це складна речовина, яка складається з катіона металу і аніону кислотного залишку.

Кислота - це складна речовина, яка складається з катіону Гідрогену і аніону гідроксильної групи.

Кислота - це складна речовина, яка складається з катіону Гідрогену і аніону кислотного залишку

Запитання 2

Знайдіть рядок, у якому є зайве:

варіанти відповідей

HCl, H2SO4 , HNO3

H2S, H2CO3, H2SiO3

HNO3, H2S, HClO4

HF, H2SO3, H3PO4

Запитання 3

Під час виверження вулканів в атмосферу потрапляє кислотний оксид, який реагуючи з водою утворює двохосновну кислоту. Назвіть дану кислоту.

варіанти відповідей

H2SO3 - сульфітна кислота

H2S - сульфідна кислота

H2SO4 - сульфатна кислота

H2CO3 - карбонатна кислота

Запитання 4

Вкажіть яке із зображень є вірним.

варіанти відповідей
Запитання 5

Під час досліду, одному із учнів потрапляє на руку сульфатна кислота. Яку допомогу слід надати потерпілому?

варіанти відповідей

Промити місце опіку великою кількістю води, обробити шкіру розчином йоду.

Промити місце опіку великою кількістю води, обробити шкіру розчином оцтової кислоти і знову промити водою.

Промити місце опіку великою кількістю води, обробити шкіру спиртовим розчином.

Промити місце опіку великою кількістю води, обробити шкіру розбавленим розчином харчової соди і знову промити водою.

Запитання 6

Вкажіть метали, що можуть взаємодіяти із кислотами

варіанти відповідей

Mg

Cu

Zn

Ag

Ca

Cl

K

Запитання 7

Доповніть речення:


Кислота + луг →

варіанти відповідей

сіль +вода

сіль +сіль

метал +вода

кислотний оксид + сіль

Запитання 8

Завершіть рівняння:

Na2O + 2HCl→

варіанти відповідей

NaOCl+ H2

2NaCl+ H2O

NaCl +H2O

2NaHClO

Запитання 9

Володя вирішив розчинити кислоти у воді. На столі знаходилося три кислоти: HCl, H2SiO3,H2SO4 . Дві кислоти розчинилися у воді, а одна із кислот не розчинилася. Яка із кислот не прореагувала з водою?

варіанти відповідей

HCl

H2SO4

H2SiO3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест