Сульфатна та нітратна кислоти. Задачі на надлишок

Додано: 25 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Допишіть рівняння реакції , зрівняйте його методом електронного балансу та вкажіть коефіцієнт перед окисником :

Cu + HNO3(розведена ) =

варіанти відповідей

2

8

6

3

Запитання 2

Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті.

варіанти відповідей

-3

+3

+4

+5

Запитання 3

Виберіть правильне закінчення речення: під час взаємодії розбавленої нітратної кислоти з металами відновником є ...

варіанти відповідей

Гідроген

Оксиген

Нітроген

метал

Запитання 4

Позначте метали, які не взаємодіють з концентрованою нітратною кислотою за звичайних умов:

варіанти відповідей

Ca, Mg, Zn

Fe, Pt, Cr

K, Na, Cu

Cu, Ag, Zn

Запитання 5

Вкажіть метал, з яким реагує розведена сульфатна кислота

варіанти відповідей

магній

ртуть

мідь

срібло

Запитання 6

Вкажіть формули речовин, які утворюються при взаємодії концентрованої нітраної кислоти з натрієм та суму коефіцієнтів в рівнянні реакції.

варіанти відповідей

NaNO3, NO2, H2O

NaNO2, NO, H2O

NaNО2, NH4NO3, H2O

6

7

8

Запитання 7

Вкажіть метали, з якими реагує концентрована сульфатна кислота

варіанти відповідей

магній

ртуть

мідь

срібло

Запитання 8

Ступінь окиснення Сульфуру у сульфатній кислоті:

варіанти відповідей

+6 

+4

+2

-2

Запитання 9

Під час взаємодії нітратної кислоти масою 10 г з кальцій карбонатом масою 10 г виділиться вуглекислий газ (н.у.) об'ємом:

варіанти відповідей

11,2 л

1,12 л

22,4 л

2,24 л

Запитання 10


При взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з міддю утворюється ...

Вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

 сіль + водень

сіль + сульфур (ІV) оксид +вода

сіль + сірка + вода

6

7

8

Запитання 11

До розчину який містить 49 г сульфатної кислоти, долили розчин, що містить 62,4 г барій хлориду. Визначте масу осаду, що утворився.

варіанти відповідей

116,5 г

46,6 г

69,9 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест