5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

43. Коливання. Гармонічні коливання.

Додано: 10 червня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Виберіть визначення механічних коливань:

варіанти відповідей

рівномірний прямолінійний рух тіла

рівнозмінний прямолінійний рух тіла

 рух, що періодично повторюється

рівнозмінний криволінійний рух тіла

Запитання 2

Продовжте речення: «Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією...»

варіанти відповідей

внутрішніх сил

сил пружності

 сил тертя

сил всесвітнього тяжіння

Запитання 3

Вкажіть назву максимального зміщення тіла від положення рівноваги:

варіанти відповідей

циклічна частота

період коливань

фаза

амплітуда коливань

Запитання 4

Виберіть характер залежності між періодом і частотою коливань:

варіанти відповідей

обернено пропорційна

пряма пропорційна

лінійна

квадратична

Запитання 5

Тіло здійснює коливання за законом: ( величини в рівняннях коливань подаються в СІ). Визначте амплітуду та циклічну частоту коливань:

варіанти відповідей

π/6 м; π/2 рад/с

π/2 м; π/6 рад/с

0,04 м; π/2 рад/с

0,04 м; π/6 рад/с

Запитання 6

Підвішена на нитці маленька кулька під час коливань здій снила рух від крайнього лівого положення до крайнього правого положення. Виразіть пройдений кулькою шлях через амплітуду її коливань:варіанти відповідей

0,5 А

А

1,5 А

2 А

Запитання 7

За графіком визначте період коливань:

варіанти відповідей

 0,1 с

1 с

2 с

 5 с

Запитання 8

Частота коливань тіла дорівнює 2 Гц. Визначте період і циклічну частоту коливань:

варіанти відповідей

2 с; рад/с

2 с; рад/с

 0,5 с; рад/с

0,5 с; π рад/с

Запитання 9

Вкажіть перетворення енергії, що відбуваються в незамкненій коливальній системі:

варіанти відповідей

 кінетичної у потенціальну й навпаки

механічної у внутрішню

 внутрішньої у механічну

 внутрішньої у механічну й навпаки

Запитання 10

Вкажіть положення, у якому швидкість кульки максимальна:

варіанти відповідей

1

2 і 4

 3

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест