Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Комплексна контрольна робота Варіант 2

Додано: 3 квітня 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 383 рази
36 запитань
Запитання 1

Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?

варіанти відповідей

А. Представницьку.     

Б. Контрольну.        

В. Правосуддя.        

Г. Законодавчу

Запитання 2

Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності і діянням.

1.   Кримінальна відповідальність.                        

2.   Адміністративна відповідальність.                            

3.   Цивільно-правова відповідальність.                .

4.   Дисциплінарна відповідальність.                                

  А. Невиконання договору. Б. Крадіжка.  В. Прогул. Г. Розпивання спирт.напоїв у громад.місцях Ґ. Невиконання партійного доручення.


варіанти відповідей

1Б 2А 3В 4Г

1Б 2Г 3А 4В

1В 2Б 3Г 4А

1Г 2В 3А 4Б

Запитання 3

Функції держави – це:

варіанти відповідей

а) засоби та закономірності організації елементів держави як складної за будовою системи;

б) здійснення організованого примусу у межах усього суспільства з метою забезпечення реалізації інтересів пануючих верств населення;

в) основні напрями діяльності держави, що розкривають її соціальну сутність і призначення в суспільстві;

г) забезпечення загальносуспільного блага.

Запитання 4

Правосуб’єктність– це:

варіанти відповідей

а) здатність суб’єкта бути учасником правовідносин;

б) здатність особи нести юридичну відповідальність;

в) здатність суб’єкта своїми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Запитання 5

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах:

варіанти відповідей

а) Універсалу національної єдності;         

б) пріоритетності національних та державних інтересів;

в) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Запитання 6

З наведеного переліку виберіть умови вступу до громадянства України:

варіанти відповідей

а)наявність законних джерел для існування;          

б)володіння українською або російською мовами;

в)наявність дозволу на постійне проживання;       

г)наявність близьких родичів на території України;

д)  визнання та дотримання Конституції і законів України;

е)  постійне проживання на території України протягом останніх 5 років;

ж) не перебування в іноземному громадянстві;

з)  володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування.

Запитання 7

До політичних прав і свобод громадян належать:

варіанти відповідей

а) свобода думки і слова;                           

б) свобода зборів, мітингів і демонстрацій;

в) право об’єднуватися у політичні партії;                   

   г) право на працю, на страйк;

д) право брати участь в управлінні державними справами

Запитання 8

Єдиним джерелом державної влади є:

варіанти відповідей

а) держава;                             

б)Верховна Рада України;            

в) Кабінет Міністрів України;            

г) Президент України;                 

д) народ.

Запитання 9

Чергові сесії Верховної Ради України починають свою роботу:

варіанти відповідей

а) 1 лютого та 1 вересня кожного року;   

б) першого вівторка лютого кожного року;

в) першого вівторка вересня кожного року;  

г) першого вівторка березня і жовтня кожного року;

д) першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Запитання 10

Президент України вносить подання до Верховної Ради України про призначення:

варіанти відповідей

а) Міністра внутрішніх справ;                   

б) Міністра закордонних справ;

в)Міністра оборони;                                

г)Міністра юстиції;

д) Міністра фінансів;                           

        е)Міністра з надзвичайних ситуацій

Запитання 11

Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед:

варіанти відповідей

а) новообраним Президентом України і новообраною Верховною Радою;

б) новообраною Верховною Радою;                

     в) новообраним Президентом України.

Запитання 12

Принципами судочинства в Україні є:

варіанти відповідей

а) законність;                                  

  б)обов’язковість виконання рішень суду;

в)змагальність сторін;                               

г) забезпечення доведеності вини;

д) закритий розгляд справ;            

е) підтримка державного обвинувачення в суді.

Запитання 13

Який обсяг цивільної дієздатності дозволяє особі вчиняти лише дрібні побутові правочини?

           

варіанти відповідей

А. Повна.               

Б. Часткова.              

В. Неповна               

Г. Обмежена.

Запитання 14

Установіть відповідність між вимогами позовної давності та її строками.

1. Загальний.

2. Про застосування наслідків нікчемного правочину.

3. Про визнання недійсним правочину,

 вчиненого під впливом насильства або обману.

4. Про спростування недостовірної інформації.

А. 1 рік.Б. 2 роки,В. З роки.Г. 5 років, Ґ. 10 років.

варіанти відповідей

1Б 2А 3Г 4В

1А 2Б 3Г 4В

1В 2А 3Г 4Ґ

1В 2Ґ 3Г 4Б

Запитання 15

Залежно від значення підстави правочину для його дійсності, правочини поділяються на:

варіанти відповідей

А. Односторонні, двосторонні, багатосторонні.                        

Б. Реальні, консенсуальні.

В.Абстрактні, каузальні.                                             

      Г. Еквівалентні, алеаторні.

Запитання 16

Які з перелічених положень не є способом захисту сімейних прав та інтересів?

варіанти відповідей

А.Визнання правочину недійсним.                    

 Б. Встановлення правовідношення.

В.Припинення дій, які порушують сімейні права.

Г.Відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Запитання 17

Яка із зазначених умов трудового договору належить до факультативних?

варіанти відповідей

А.Про місце роботи.                                            

Б.Про забезпечення житлом.

В.Про трудову функцію.                         

  Г. Про розмір винагороди за виконану роботу.

Запитання 18

Вид дисциплінарної відповідальності певних категорій працівників на підставі статутів і положень про дисципліну називається:

  


варіанти відповідей

  А. Загальним.      

Б. Спеціальним.      

В. Матеріальним.   

Г. Категоріальним.

Запитання 19

Моментом припинення шлюбу при його розірванні в судовому порядку є:

варіанти відповідей

A. Видача органом РАЦСу свідоцтва про розірвання шлюбу.

Б. День оголошення рішення суду про розірвання шлюбу.

B.День реєстрації рішення суду про розірвання шлюбу.

Г.День вступу в законну силу рішення суду про розірвання шлюбу.

Запитання 20

Визначте, коли відбувся референдум, на якому було підтверджено Акт проголошення незалежності України:    

варіанти відповідей

А) 16.07.1990;      

Б) 24.08.1991;      

В)01.12.1991;           

Г) 28.06.1996.

Запитання 21

Визначте, з якого віку громадяни України мають право голосу під час виборів народних депутатів України:

варіанти відповідей

 А) з 16 років;                      

Б) з 18 років;            

В)з 21 року;             

Г) з 25 років.

Запитання 22

Спадкодавцями можуть бути:                  

варіанти відповідей

  а)фізичні особи;      

  б)юридичні особи.

Запитання 23

Виберіть, між ким неможливо укладання шлюбу по закону:


варіанти відповідей

а) родичами по прямій лінії споріднення;            

б) особами, якщо одна з них – неповнолітня;

в) братами та сестрами;                                          

г) усиновителями та усиновленими;

д)особами, одна з яких визнана судом недієздатною;

е) особами,різниця у віці яких становить 50 років;

ж)        особами, з яких хоча б одна знаходиться у шлюбі.

Запитання 24

З наведеного переліку укажіть умови трудового договору, які належать до обов’язкових:

варіанти відповідей

а) місце працевлаштування;          

б)         розмір заробітної плати;

в)соціальний захист працівника;             

г)         розмір щомісячної премії;

д) початок дії трудового договори;          

е) організація харчування працівника.

Запитання 25

Вкажіть основні види пенсій:

варіанти відповідей

а) соціальна, трудова. 

б)вікова,соціальна.             

в)пенсія по інвалідності, трудова

Запитання 26

Коли була видана перша Червона книга України?

           

варіанти відповідей

  А.1949 р.                             

  Б. 1963 р.                            

В. 1980 р.                            

Г. 1996 р.

Запитання 27

У який спосіб іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть набути права власності на земельні ділянки?

варіанти відповідей

а) Придбати за договорами

б) Прийняти в спадщину.                          

в)Виділення в натурі належної їм частки (паю).

г) Викупити земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на правах власності.

Запитання 28

Господарською діяльністю є:

варіанти відповідей

А)Виготовлення продукції.                       

Б) Реалізація продукції.

В)Споживання продукції.

Запитання 29

Держава, може надавати дотації суб'єктам господарювання?

варіанти відповідей

а) Не може.

б) Так, на виробництво життєво важливих продуктів харчування.

в)   Так, на покриття збитків від підприємницької діяльності.

Запитання 30

Які угоди між суб'єктами господарювання є неправомірними?

варіанти відповідей

а) Угоди, що спрямовані на розподіл ринків за територіальним принципом, їх асортиментом чи колом споживачів.

б)Угоди, які спрямовані не для здійснення господарської діяльності.

в) Угоди укладені з іноземними суб'єктами господарювання.

Запитання 31

До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать...

варіанти відповідей

а) Об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти.

б)Акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств та інших об'єднань.

в) Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою.

Запитання 32

Бюджетна система України складається з:

варіанти відповідей

а) державного та місцевих бюджетів;  

б) бюджетів усіх областей та міст;

в) державного бюджету та бюджету усіх  областей.

Запитання 33

Визначте, який мінімальний стаж роботи (страховий стаж) повинен мати чоловік для отримання трудової пенсії за віком:

варіанти відповідей

А) 5 років;                       

   Б)10 років;                        

В) 20 років;                       

Г) 25 років.

Запитання 34

Ознакою адміністративного правопорушення є:

варіанти відповідей

а) суспільна небезпека:                  

б)суспільна шкідливість;   

в)вина;          

г)немає правильної відповіді

Запитання 35

Вина може виражатися у формі:

варіанти відповідей

а)умислу;              

б)діяльності;        

   в)бездіяльності;     

  г)необережності.

Запитання 36

Пом’якшувальною обставиною є вчинення злочину:

варіанти відповідей

А)інвалідом;                               

Б)групою осіб;                    

В) у стані алкогольного сп’яніння;                 

Г)неповнолітнім.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест