9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Загальна характеристика юридичної діяльності

Дисципліна - "Юридична деонтологія".

Тема - "Юридична діяльність".

Додано: 26 жовтня 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 290 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке соціальна діяльність?

варіанти відповідей

Спосіб організації соціального організму.

Спосіб організації та існування соціального організму.

Спосіб існування соціального організму.

Спосіб самоорганізації суспільства, що здатний забезпечити продовження його існування.

Запитання 2

Що таке юридична діяльність?

варіанти відповідей

Різновид державотворення та розширення соціального спрямування.

Різновид соціальної діяльності.

Різновид духовно-практичної діяльності.

Різновид самоорганізації та утвердження соціуму.

Запитання 3

У якій сфері здійснюється юридична діяльність?

варіанти відповідей

У державно-політичній сфері.

У сфері конфліктних соціальних стосунків.

У сфері права.

У сфері естетико-етичної соціальної діяльності.

Запитання 4

Хто здійснює юридичну діяльність?

варіанти відповідей

Народні депутати Верховної Ради України та депутати місцевих рад.

Державні службовці.

Юристи-фахівці на професійній основі.

Народні депутати Верховної Ради України та державні службовці.

Запитання 5

Юридична діяльність спрямована на ...

варіанти відповідей

Організацію діяльності переважно державних виконавчих органів.

Організацію цілеспрямованої роботи рад усіх рівнів.

Організацію діяльності інших суб'єктів права.

Пом'якшення та запобігання соціальним конфліктам.

Запитання 6

У чому полягає мета юридичної діяльності?

варіанти відповідей

У впорядкуванні державного владного механізму суспільства.

У впорядкуванні та узгодженні суспільних відносин.

У налаштуванні взаєморозуміння між основними ланками державного механізму.

У подоланні соціальних негараздів та конфліктів.

Запитання 7

Які засоби використовують під час здійснення юридичної діяльності?

варіанти відповідей

Тільки правові засоби.

Правові та неправові засоби.

Права та обов'язки, якими наділені всі суб'єкти права.

Переважно неправові засоби.

Запитання 8

Чим здійснюється правова регламентація юридичної діяльності?

варіанти відповідей

Нормами права.

Нормами права із застосуванням за потреби етичних та корпоративних норм.

Нормами права не нижче від законодавчого рівня.

Нормами права, що орієнтуються на ефективні соціальні норми.

Запитання 9

У яких формах відбувається здійснення юридичної діяльності?

варіанти відповідей

У формі практичної діяльності.

У формі практичної діяльності, а також наукової та освітньої юридичних форм діяльності.

У формі практичної діяльності, що спрямована на самоорганізацію без сприйняття наукових висновків.

У формі практичної діяльності, що є логічним продовженням юридичної освітньої діяльності.

Запитання 10

До найбільш важливих дій, які становлять основу юридичної діяльності, належать...

варіанти відповідей

Ведення юридичної справи та сладання юридичних документів.

Юридичне консультування та виступи в юридичних установах.

Правове виховання, правова агітація та правова пропаганда.

Усі зазначені дії є проявами юридичної діяльності.

Запитання 11

До якого виду юридичної діяльності належать адвокатська, слідча, прокурорська, судова діяльність?

варіанти відповідей

До змістовної діяльності.

До професійної спеціалізації або за суб'єктами здійснення.

До соціальних сфер діяльності.

До змістовної інтелектуальної роботи.

Запитання 12

Пізнавально-пошукова, організаційна, реконструктивна, комунікативна діяльність належать до...

варіанти відповідей

Професійно спеціалізованої юридичної діяльності.

Соціально спрямованої юридичної діяльності.

Змістовно інтелектуальної роботи.

Суб'єктивно визначеної юридичної діяльності.

Запитання 13

Найбільше практичне значення має класифікація видів юридичної діяльності...

варіанти відповідей

За спеціальностями.

За напрямами роботи з не юристами.

За кількістю уповноважених осіб, що здійснюють розгляд юридичної справи.

За спеціальностями, що повинні доводити юридичну ситуацію до логічного завершення.

Запитання 14

Що означає масовість юридичної професії?

варіанти відповідей

Юристи-професіонали працють із необмеженою кількістю соціальних суб'єктів.

Юристи-професіонали спрямовують свою діяльність на невизначену кількість соціальних суб'єктів.

Юридичну роботу на сьогодні здійснює масова армія юристів-професіоналів.

Юридична професія повністю відокремилась від інших соціально важливих професій.

Запитання 15

Що таке елітність юридичної професії?

варіанти відповідей

Юридичну роботу виконують представники певних соціальних кланових угруповань.

Юридичну роботу виконують особи, які довели свою політичну продержавницьку зорієнтованість.

Юридичну роботу виконують лише уповноважені особи, які володіють відповідними знаннями та навичками.

Юридичну роботу виконують ті особи, які здобули юридичну освіту.

Запитання 16

У чому полягає особлива відповідальність юридичної професії?

варіанти відповідей

Юрист-професіонал не має права відмовити у наданні тієї чи іншої юридичної послуги.

Помилки в роботі юриста - це пряма загроза суспільним інтересам, що охороняються правом.

Помилки в роботі юриста - це пряма загроза суспільним інтересам, що охороняються державою.

За вчинені помилки кожен юрист обов'язково несе ту чи іншу відповідальність.

Запитання 17

Хто є суб'єктами юридичної діяльності?

варіанти відповідей

Це професійні юристи.

Це професійні юристи, їх об'єднання.

Це професійні юристи, їх об'єднання та установи державного і недержавного походження.

Усі відповіді правильні.

Запитання 18

Що є засобами юридичної діяльності?

варіанти відповідей

Норми права та правові категорії.

Службові та професійні настанови.

Норми права, правові категорії, юридична техніка та різні предмети матеріального світу.

Професійно-службові статути, положення, інструкції.

Запитання 19

Які основні методи впливу на суспільні відносини застосовують у юридичній діяльності?

варіанти відповідей

Примус та виховання.

Примус та профілактику.

Примус та заохочення.

Примус та координацію зусиль.

Запитання 20

Які ви знаєте форми здійснення юридичної діяльності?

варіанти відповідей

Освітня, наукова, практична форми.

Усна, письмова, конклюдентна форми.

Установча, правотворча, правоохоронна, правозастосовна, профілактична форми.

Усі зазначені форми стосуються юридичної діяльності.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест