Онлайн-тести з правознавства 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Правознавство, 11 клас
Створено 16 лютого
Приклад запитання: за кого голосуешь?
Правознавство, 11 клас
Створено 27 листопада 2019
Приклад запитання: Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста)     А. Австро-Угорщина.2. Федерація.                Б. Німеччина.3. Конфедерація.         В. Україна.4. Імперія.                      Г. Швейцарія.
Приклад запитання: Проект закону про Державний бюджет України має бути поданий до Верховної Ради України
Правознавство, 11 клас
Створено 12 листопада 2019
Приклад запитання: Цивільне право це:
Приклад запитання: Назвіть метод правового регулювання в екологічному праві. 
Приклад запитання: 1. Засноване на договорі, строкове платне володіння і користування земельною ділянкою з метою створення, поліпшення та (або) експлуатації об'єкта – це
Приклад запитання: Процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення потреб і інтересів – це_________________
Приклад запитання: Закінчіть речення «Природні ресурси України є власністю  
Приклад запитання: Коли була видана перша Червона книга України?  
Приклад запитання: Розташуйте категорії видів тваринного і рослинного світу за диференціацією, починаючи з категорії «зниклі».А. Рідкісні. Б. Зниклі. В. Невизначені. Г. Зникаючі. Ґ. Відновлені. Д. Вразливі. Е. Недостатньо відомі.
Правознавство, 11 клас
Створено 10 листопада 2019
Приклад запитання: Час, протягом якого працівник відповідно до законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку звільняється від виконання своїх трудових обов'язків
Правознавство, 11 клас
Створено 10 листопада 2019
Приклад запитання: Режимом робочого часу в трудовому праві вважається 
Правознавство, 11 клас
Створено 10 листопада 2019
Приклад запитання: Час, протягом якого працівник виконує роботу, визначену угодою, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку, називається
Правознавство, 11 клас
Створено 5 листопада 2019
Приклад запитання: Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за
Правознавство, 11 клас
Створено 2 листопада 2019
Приклад запитання: Назвіть, для яких норм характерні загальнообов’язковість і формальна визначеність.
Правознавство, 11 клас
Створено 26 жовтня 2019
Приклад запитання: Що таке соціальна діяльність?
Правознавство, 11 клас
Створено 10 вересня 2019
Приклад запитання: Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає ...
Правознавство, 11 клас
Створено 9 вересня 2019
Приклад запитання: Позначте юридичні властивості, що характері для республіки
Правознавство, 11 клас
Створено 3 червня 2019
Приклад запитання: Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім'ї, є результатом розростання сім'ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими».
Правознавство, 11 клас
Створено 18 травня 2019
Приклад запитання: Права власника від імені Українського народу в межах, визначених Конституцією України здійснюють
Правознавство, 11 клас
Створено 11 квітня 2019
Приклад запитання: У якій із наведених країн існував тоталітарний режим?
Правознавство, 11 клас
Створено 3 квітня 2019
Приклад запитання: Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?