Тест з правознавства за курс 10 класу

Додано: 9 вересня 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
10 запитань
Запитання 1

Позначте юридичні властивості, що характері для республіки

варіанти відповідей

Спадковість влади

Загальнообов'язковість рішень законодовчої влади для всіх інших державних органів

Безстроковість влади

Непідпорядкованість влади глави держави іншим суб'єктам

Запитання 2

Позначте структурні елементи норми права

варіанти відповідей

Загальна і особлива

Гіпотеза, диспозиція, санкція

Теза, аргумент, висновок

Правило та виняток

Запитання 3

Оберіть приклади форм представницької демократії

варіанти відповідей

Референдум

Вибори

Засідання ВРУ

Загальні збори громадян

Запитання 4

Акти Верховної Ради України - це

варіанти відповідей

Закони і постанови

Укази і розпорядження

Закони і укази

Рішення і накази

Запитання 5

Позначте, до якої гілки влади в системі органів державної влади Конституція України відносить Президента України

варіанти відповідей

До законодавчої

До виконавчої

Не відносить до жодної гілки влади

До судової

Запитання 6

Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є

варіанти відповідей

Президент України

Народні депутати України

Кабінет Міністрів України

Народ України

Запитання 7

Особа усвідомлювала протправний характер свого діяння, передбачала його небезпечні наслідки і бажала їх настання

варіанти відповідей

Прямий умисел

Непрямий умисел

Протиправна самовпевненість

Протиправна недбалість

Запитання 8

Конституція України є:

варіанти відповідей

Октройованою

Жорсткою

Народною

Неписаною

Писаною

Гнучкою

Запитання 9

Здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення, за невиконання або неналежне виконання обов'язку

варіанти відповідей

Правосуб'єктність

Правоздатність

Деліктоздатність

Дієздатність

Запитання 10

Оберіть варіанти, які характерезують форму держави. Раз на 4 роки у країні обирають президента та парламент. Президента обирають всенародно. Президент призначає на посади міністрів уряду і є його головою. Парламент видає закони, на які може накладати вето президент. Держава поділяється на округи, де також є свої парламенти та уряди. Поряд із загальнодержавною конституцією, конституції існують і у кожному окрузі.

варіанти відповідей

Абсолютна монархія

Конфедерація

Тоталітарний режим

Федерація

Президентська республіка

Парламентська республіка

Демократичний політичний режим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест