28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контроль читання мовчки "Романтизм в українській літературі"

Додано: 17 травня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 71 раз
12 запитань
Запитання 1

Романтичне зображення життя виникловаріанти відповідей

після реалістичного зображення;

перед реалістичним зображенням;

паралельно з реалістичним зображенням;

на початку ХІХ ст.

Запитання 2

  Назва методу «романтизм» походить від слова


варіанти відповідей

«романський»; 

«романтичний»; 

 «романтика»;

«роман».

Запитання 3

 Романтизм як літературний напрям виник під впливом

 


варіанти відповідей

 французько-російської війни1812р;

французької революції 1789-1794р.р;

 козацької війни 1648-1656р.р;

гайдамацького повстання.

Запитання 4

У романтичних творах знайшли своє вираження


варіанти відповідей

мрія про ідеального героя;

мрія про життя, відірване від реальності;

мрія про рівність усіх людей, устремління до справедливості, добра, краси;

мрія про життя, сповнене пригод.

Запитання 5

Творчий метод романтизм почав формуватися у творчості

 


варіанти відповідей

Ст. В.Гете, Дідро; 

Дідро, Ж.Ж.Русса;

 Байрона, В.Гюго;  

Й.В.Гете, Г.Гейне.

Запитання 6

 Визначальна ознака романтизму, спільна для письменників усіх країн — це

 


варіанти відповідей

зображення виняткових людей у незвичайних обставинах, показ непересічних подій, найчастіше трагічних;

зображення типових рис людей, показ повсякденних подій;

сатиричне зображення людей і подій;

зображення комічних ситуацій.

Запитання 7

1.     Основна тематика романтичного напрямку в українській літературі — це  


варіанти відповідей

показ реалій життя ХVІІІ — ХІХ ст.

 зображення життя античних героїв;

історичне минуле України з її демократичним укладом, козацькою вольницею;

зображення майбутнього.

Запитання 8

  Романтичні твори будувалися на конфлікті


варіанти відповідей

побутовому;

соціально-побутовому;

 між героями, один з яких захищає добро, інший проповідує зло.

між людиною і суспільством.

Запитання 9

 Основні герої романтичних творів в українській літературі


варіанти відповідей

кріпаки, пани;

козаки народні співці; 

козаки, пани;    

козацька старшина.

Запитання 10

 З літературних родів в українській романтичній літературі найбільше розроблялися  

 


варіанти відповідей

 епос та драма;

лірика та ліро-епос;

лірика і проза;

проза та драма.

Запитання 11

Часові межі романтичного напряму в українському процесі охоплюютьваріанти відповідей

кінець ХVІІІ поч. ХІХ ст.;

кінець 20-х — 40-ві р.р. ХІХ ст.;

50-60 ті р.р. ХІХ ст.;

20-ті — 40-ві р.р. ХVІІІ ст.

Запитання 12

Першими творами, що започаткували романтичний напрям в українській літературі, були


варіанти відповідей

 поезії П.Гулака-Артемовського «Рибалка» та Є.Гребінки «Човен»;

 «Пан та Собака» Гулака-Артемовського та «Човен» Є.Гребінки;

«Рибалка» Гулака-Артемовського та «Ведмежий суд» Є. Гребінки;

«Човен» Є. Гребінки та «Журба» Л.Глібова.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест