Контроль знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних єлементів.Хімічний зв'язок.».

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Заряд ядра атома визначається:


варіанти відповідей

а)  числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні;


б) числом нейтронів;


в)  числом протонів.


Запитання 2

Відносна молекулярна маса оксиду елемента I групи дорівнює 144. Масова частка елемента в ньому — 88,89 %. Укажіть елемент:


варіанти відповідей

а) Cu;                                       


б) K;

в) Pb.

Запитання 3

У ряду кислот HClO4 - H2SO4 - H3PO4-H2SiO3 найбільш сильною кислотою є:


варіанти відповідей

а) H3PO4;

б) H2SiO3;


в) HClO4;

г) H2SO4.


Запитання 4

В основу класифікації хімічних елементів Д. І. Менделєєв поклав:

варіанти відповідей

а) валентність атомів хімічних елементів;


б) властивості хімічних елементів;

в) відносну атомну масу.


Запитання 5

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np2 відповідає елементам головної підгрупи:


варіанти відповідей

а) VI групи;

б) IV групи;

в) II групи.


Запитання 6

Ковалентним називають хімічний зв’язок, що утворюється:


варіанти відповідей

а) йонами;


б) спільною електронною парою;


в) йонами та спільною електронною парою.


Запитання 7

Ступінь окиснення атома Оксигену в оксидах дорівнює:


варіанти відповідей

а) -2;                       


б) 0;  

в) -1.

Запитання 8

Дано рівняння реакції:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

У цій реакції окиснюються:


варіанти відповідей

а) Цинк;

б) Гідроген;

в) Хлор.


Запитання 9

Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:


варіанти відповідей

а)  -3 і +5;

б) +3 і +5;


в) +3 і -5;

г) -3 і +3.


Запитання 10

Ядро атома 20982Pb містить відповідно протонів і нейтронів:

                     

варіанти відповідей

а) 82 і 82;   

 б) 82 і 127; 

 в) 82 і 107.


Запитання 11

Відносна густина леткої сполуки з Гідрогеном елемента головної підгрупи V групи за воднем дорівнює 17. Масова частка елемента в цій сполуці — 1,2%. Укажіть елемент:


варіанти відповідей

а) N;                                    


б) As;   

 в) Pb.

Запитання 12

Найбільш полярним є ковалентний зв’язок між атомами:


варіанти відповідей

а) H - Cl;                             


 б) H - S;  

в) H - N.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест