Тематичне оцінювання: Основні класи неорганічних речовин та їх властивості

12 запитань
Запитання 1

Найбільш поширеним класом неорганічних речовин у природі є:

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

солі

прості речовини

Запитання 2

У результаті взамодії простих речовин з киснем утворюються:

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

солі

прості речовини не взаємодіють

Запитання 3

Укажіть колір індикатору лакмусу у сульфатній кислоті:

варіанти відповідей

фіолетовий

червоний

жовтий

безбарвний

не зміниться

Запитання 4

Позначити оксид, якому відповідає нерозчинна основа:

варіанти відповідей

калій оксид

барій оксид

фосфор(ІІІ) оксид

цинк оксид

карбон(IV) оксид

Запитання 5

Для добування оксигеновмісних кислот використовують реакцію між такими речовинами:

варіанти відповідей

основний оксид

кислотний оксид

сіль

луги

вода

кисень

Запитання 6

Алюміній гідроксид належит до:

варіанти відповідей

лугів

кислот

солей

амфотерних гідроксидів

оксидів

Запитання 7

При термічному розкладі якої сполуки утворюється FeO?

варіанти відповідей

Fe(OH)2

Fe(OH)3

Fe2(CO3)3

Fe2O3

FePO4

Запитання 8

Вибрати формулу питної соди та клас, до якого вона належить:

варіанти відповідей

Na2CO3-сіль

NaHCO3-сіль

NaHCO3-кислота

NaOH-луг

Na2O-оксид

Запитання 9

Виберіть формули амфотерних оксидів:

варіанти відповідей

CO2

Na2O

Al2O3

BaO

Fe2O3

ZnO

Запитання 10

Оксид, гідроксид та солі цього елементу має широке застосування у будівництві та є у складі вапна:

варіанти відповідей

Fe

Zn

Na

Al

Ca

Запитання 11

Дописати рівняння реакції CaO+HСl=

варіанти відповідей

CaCl2 + H2O

CaHOCl2

Ca + OHCl

Запитання 12

Яка кількість лугу утвориться, внаслідок взаємодії 18,8 г калій оксиду з водою?

варіанти відповідей

0,1 моль

0,2 моль

0,3 моль

0,4 моль

0,5 моль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест