Контроль знань за курс загальної хімії

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 195 разів
12 запитань
Запитання 1

1.Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Розчиннїсть карбон(IV) оксиду у воді за сталої температури збільшується

внаслідок підвищення тиску.

ІІ. Розчинність кисню у воді за сталого тиску зменшується внаслідок

підвищення температури.

 

варіанти відповідей

обидва правильні

обидва неправільні

І - правильне, а ІІ - ні

І - ні, а ІІ - правильне

Запитання 2

2. У якому рядку наведено символи хімічних елементів однієї підгрупи?

варіанти відповідей

Sі, Р, Сl 

 K, Са, Gа

Sі, Gе, Рb 

К, Сu, Rb 

Запитання 3

3. Скільки нейтронів у ядрі нукліда 32Р?

варіанти відповідей

20

19

18

17

16

15

Запитання 4

4. Склад мінералу фторапатиту описує формула Саx(PO4)3F.

Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у

цій формулі.

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 5

1. Який запис рівняння реакції між цинк оксидом і хлоридною кислотою в

повній йонно-молекулярній формі є правильним?

варіанти відповідей

 ZnO + 2Н+ + 2Cl = Zn2+ + 2Cl + H2

 ZnO + 2Н+ + 2Cl = Zn2+ + Cl + H2

ZnO + 2НCl = Zn2+ + 2Cl + H2O 

Zn2+ + O2− + 2НCl = ZnCl2 + 2Н+ + O2−

Запитання 6

6.У ряду атомів хімічних елементів Lі — Ве — В — С

варіанти відповідей

 зменшується загальне число електронів на енергетичних рівнях

збільшується електронегатгївність 

 збільшується радіус 

 зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні 

Запитання 7

7. У циліндр з водою надходить струмінь газу. Циліндр наповнюється газом

(дивіться малюнок), формула якого


варіанти відповідей

NO2  

HCl 

 CH4

NH3

Запитання 8

8. Які речовини реагують між собою у водному розчині?

варіанти відповідей

Na2CO3 і K2SiO3

HNO3 і CuSO4

KCl і Al(NO3)3

 Ba(OH)2 і FeCl3

Запитання 9

9. Проаналізуйте наведені на етикетці ( дивіться малюнок) дані щодо хімічного

складу столової мінеральної води. Які йони зумовлюють її постійну

твердість?

варіанти відповідей

HCO3-

Ca2+

 Na++ K+

 Cl-

Запитання 10

10. Укажіть правильні твердження щодо речовини, модель молекули якої

зображено на малюнку.

варіанти відповідей

змінює забарвлення індикаторів

вступає в реакцію естерифікації

 взаємодіє зі свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом

у промисловості добувають ферментативним бродінням глюкози

Запитання 11

11. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: заліза

- 70%, а оксигену - 30%

варіанти відповідей

FeO

Fe3O4

FeO3

Fe2O3

Запитання 12

12.Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного

розкладання купрум(ІІ) нітрату

варіанти відповідей

9

3

4

5

6

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест