11 Неметали. Металічні елементи

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 167 разів
23 запитання
Запитання 1

Алотропні модифікації - це.....

варіанти відповідей

прості речовини, які утворені одним і тим самим елементом

хімічні елементи, які утворюють різні прості речовини

прості речовини, які утворені двома хімічними елементами

хімічні елементи, які утворюють одну просту речовину

Запитання 2

Неметали в хімічних реакціях можуть бути.....

варіанти відповідей

відновниками

окисниками

окисниками та відновниками

не змінюють ступінь окиснення

Запитання 3

CuO + H2=Cu +H2O .

Гідроген в цьому рівнянні

варіанти відповідей

Окисник

Відновник

Окисник і Відновник

Відновлюється

Запитання 4

На що розкладається сіль (NaHCO3) при температурі , чи можлива дана реакція.

варіанти відповідей

2NaHCO3=Na2CO3 +CO2+H2

2NaHCO3=Na2CO3 +CO2+H2O

2NaHCO3=Na2CO3 +CO+H2

дана реакція не можлива

Запитання 5

 Як проста речовина,­ алюміній — метал:

варіанти відповідей

сріблясто-білого кольору

без металічного блиску

електропровідний

легкий (густина 2,7 г/см3)

Запитання 6

Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: Al+C→Al4C3.


варіанти відповідей

6

7

8

9

Запитання 7

Амоніак - це.....

варіанти відповідей

кислота

основа

амфотерна сполука

всі відповіді правильні

Запитання 8

При взаємодії заліза з хлоридною кислотою утворюється

варіанти відповідей

FeCl3

FeCl2

FeCl4

FeCl2 ⋅ FeCl3

Запитання 9

Кислотні дощі утворюються внаслідок взаємодії води з:

варіанти відповідей

NH3

HCl

SO2

O3

Запитання 10

У результаті взаємодії концентрованої нітратної кислоти з металами, які в електрохімічному рядунапруг стоять після Гідрогену, крім солі і води, утворюється:

варіанти відповідей

NO

NO2

NH4NO3

N2O

Запитання 11

У хімічній реакції Cl2 + KOH = KСl + KClO3 + H2O

варіанти відповідей

Хлор окиснюється

Хлор відновлюється

Хлор і окиснюється, і відновлюється

Хлор не змінює ступеня окиснення

Запитання 12

Обчисліть і вкажіть число атомів Оксигену, які містяться в 11,2л озону:

варіанти відповідей

3,01 ⋅ 1023

6,02 ⋅ 1023

9,03 ⋅ 1023

12,04 ⋅ 1023

Запитання 13

Закінчіть рівняння реакції, схема якої

С + НNO3(конц.)→СО2 + NO2 + H2O

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 14

Вкажіть тип кристалічної гратки в алмазу

варіанти відповідей

металічна

молекулярна

атомна

йонна

Запитання 15

Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4 г алюмінію і 16 г сірки?

варіанти відповідей

21,4 г.

16 г

15г

2,14г

Запитання 16

Укажіть формули оксидів неметалів, які не взаємодіють з лугами.

варіанти відповідей

CO

N2O5

P2O5


NO

SO3

CaO

Запитання 17

В атмосфері якого неметалу горить вода

варіанти відповідей

кисню

брому

фтору

азоту

Запитання 18

Позначте окисник у реакції, що відбувається за схемою:

FeO + C → Fe + CO2

варіанти відповідей

C0

C+4

O-2

Fe+2

Запитання 19

Задача. На відновлення цинку з цинку оксиду витратили водень об'ємом 33,6л. Укажіть формули і маси одержаних сполук.

варіанти відповідей

Zn, m = 65г

Zn, m = 97,5г

Н2О, m = 18г

Н2, m = 3г

Н2О, m = 27г

Запитання 20

Реакція середовища гідролізу ферум (ІІ) хлориду:

варіанти відповідей

Нейтральна

Кисла

Лужна

Не гідролізує

Запитання 21

Ферум (ІIІ) хлорид можна отримати в реакції:

варіанти відповідей

Fe+HCl→

Fe(OH)2+HCl→

FeO+HCl→

Fe+Cl2→

Запитання 22

  До 0,05 моль кальцій гідроксиду додали розчин,що містить 7,56 г нітратної кислоти. Обчисліть масу солі Кальцію, що утворилася внаслідок реакції

варіанти відповідей

10,4 г

8,2 г

16,6 г

6,8 г

Запитання 23

З водню масою 60 г і відповідної кількості азоту синтезували амоніак масою 272 г . Яка масова частка виходу амоніаку по відношенню до теоретичного ?

варіанти відповідей

90%

70%

80%

75%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест