Контрольна робота №1 Аксіоми стереометрії. Прямі у просторі

Додано: 9 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
8 запитань
Запитання 1

Єдину площину можна провести через …

варіанти відповідей

відрізок

три точки однієї прямої

дві паралельні прямі

три точки, що не лежать на одній прямій

пряму

дві прямі, що перетинаються

Запитання 2

Яка фігура утворюється в перетині грані многогранника із січною площиною?

варіанти відповідей

відрізок

промінь

пряма

площина

кут

Запитання 3

Визначте прямі, з якими може перетинатися пряма LK.

варіанти відповідей

MB        

MA

MC

DC

BC

MD

Запитання 4

Точка M не лежить на площині трикутника ABC. Яка пряма мимобіжна прямій АВ?

варіанти відповідей

ВС    

МА

МС 

МВ

Запитання 5

Скільки різних площин можна провести через дві бічні сторони трапеції?

 
варіанти відповідей

 безліч

одну  

дві

неможливо провести

Запитання 6

Дано відрізок СD. Точка С належить площині α. Точка А ділить відрізок СD у відношенні СА:АD=2:7. Через точки А та D провели паралельні прямі, які перетинають площину α відповідно в точках Ата D1. 

DD1=36 см. Знайти довжину відрізка АА1.

варіанти відповідей

4

6

8

18

Запитання 7

На малюнку побудовано переріз куба площиною KLM. Яка з побудов правильна?

 


варіанти відповідей
Запитання 8

На рисунку зображено тетраедр MPKN, точки A, B, C і D - середини ребер PK, PN, МN і МК відповідно.

Встановіть відповідність між прямими: 1 - DC i AB;

2 - CB i PK;

3 - AD i MK;

4 - PM i NC

та випадками їх взаємного розміщення:

А) - прямі перетинаються в т. D;

Б) - прямі перетинаються в т. N;

В) - прямі мимобіжні

Г)- прямі перетинаються в т. М;

Д) - прямі паралельні

варіанти відповідей

В, Д, А, Г 

 В, Г, А, Б 

 Д, Б, А, Г 

 А, Б, В, Г  

Д, В, А, Г 

 Г, В, А, Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест