Паралельне проєктування та його властивості. Зображення фігур у стереометрії

Додано: 9 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Паралельною проекцією прямої може бути …

варіанти відповідей

Пряма або відрізок

Відрізок або точка

Точка або пряма

Запитання 2

При паралельному проектування прямокутника не можна отримати…

варіанти відповідей

прямокутник

паралелограм

трапецію

відрізок

ромб

Запитання 3

Паралельною проекцією кута може бути …

варіанти відповідей

Промінь або пряма

Відрізок

Точка

Запитання 4

При паралельному проектуванні медіани трикутника проектуються у … 

варіанти відповідей

Бісектриси трикутника

Медіани трикутника

Висоти трикутника

Середні лінії трикутника

Запитання 5

Проекцією двох прямих, які перетинаються може бути …

варіанти відповідей

Паралельні прямі 

Мимобіжні прямі 

Пряма 

Дві прямі, що перетинаються

Запитання 6

При паралельному проектуванні …

варіанти відповідей

Зображенням прямої є відрізок

Зображенням прямокутного трикутника є довільний трикутник

Зберігається перпендикулярність прямих

Зберігається паралельність прямих

Запитання 7

Чи може зображенням тупокутного трикутника бути прямокутний трикутник?

варіанти відповідей

Інколи

Ні, ніколи

Так, завжди

Запитання 8

Проекцією двох паралельних прямих не може бути:


варіанти відповідей

Одна пряма

Одна точка

Дві паралельні прямі

Дві точки

Всі відповіді вірні

Запитання 9

Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією різностороннього трикутника?

варіанти відповідей

Ромб

Прямокутний трикутник

Квадрат

Довільна трапеція

Запитання 10

Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією прямокутної трапеції?

варіанти відповідей

Ромб

Прямокутний трикутник

Квадрат

Довільна трапеція

Запитання 11

Укажіть таке закінчення речення, щоб вийшло правильне твердження: "унаслідок проектування фігур на площину зберігається ...

варіанти відповідей

довжина відрізка

міра кута

площа фігури

відношення довжин відрізків, що лежать на одній прямій

розміщення центра вписаного кола

Запитання 12

Укажіть фігуру, яка в загальному випадку є зображенням рівностороннього трикутника

варіанти відповідей

рівносторонній трикутник

рівнобедренний трикутник

тупокутний трикутник

довільний трикутник

прямокутний трикутник

Запитання 13

Рівнобічна трапеція з основами 3 см і 4 см проектується в ....

варіанти відповідей

трапецію з основами 10 см і 12 см

прямокутна трапеція з основами 9 см і 12 см

прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см

довільна трапеція з основами 10 см і 25 см

Запитання 14

Дано зображенння куба А1В1С1D1АВСD. укажіть проекцію трикутника А1С1D в напрямі прямої АD на площину А1В1В

варіанти відповідей

Трикутник АВВ1

Трикутник А1В1В

Трикутник АА1В1

Трикутник А1АВ

Запитання 15

Дано зображенння куба А1В1С1D1АВСD. Укажіть проекцію відрізка ВС на площину DАА1 якщо проектуючі промені паралельні прямійу А1В

варіанти відповідей

Відрізок АВ

Відрізок С1В1

Відрізок АD

Відрізок А1D1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест