Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

8 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини. 

варіанти відповідей

Теплопровідність

Випромінювання

Конвекція

Запитання 2

. Питома теплоємність речовини вимірюється 

варіанти відповідей

Дж*с/кг

кг/Дж

Дж/кг*с

Запитання 3

Зміну температури обчислюють за формулою

варіанти відповідей

с=Q/mΔt

Q=mΔtc

Δt=Q/cm

Запитання 4

Як зміниться об'єм повітряної кульки, якщо її винести з теплої кімнати на мороз? Поясніть. 

варіанти відповідей

Об'єм повітряної кульки зменшиться. Зі зниженням температури тіла рух частинок стає повільнішім, міжмолекулярні проміжки зменшуються і зменшується об’єм тіла


Об'єм повітряної кульки збільшиться. Зі зниженням температури тіла рух частинок стає повільнішім, міжмолекулярні проміжки збільшаться і збільшиться об’єм тіла


Об'єм повітряної кульки не зміниться. Зі зниженням температури тіла рух частинок стає повільнішім, міжмолекулярні проміжки не зміняться і не зміниться об’єм тіла


Запитання 5

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °С?

варіанти відповідей

120 кДж

150 Дж

170 кДж

Запитання 6

Шар снігу запобігає вимерзанню озимих посівів?

варіанти відповідей

Пухкий сніг не оберігає озимі посіви від вимерзання, тому, що він пористий та має велику теплопровідність.Велика теплопровідність спричинена тим, що між сніжинками знаходиться повітря. Як відомо, повітря гарний провідник тепла. Чим глибший та пухкіший сніг, тим більше в ньому повітря та тим гірше він захищає посіви. Сніг пропускає холодне повітря до посівів, а від них тепле (зовні завжди трохи тепліше, ніж всередині).

Пухкий сніг оберігає озимі посіви від вимерзання, тому, що він пористий та має малу теплопровідність. Мала теплопровідність спричинена тим, що між сніжинками знаходиться повітря. Як відомо, повітря поганий провідник тепла. Чим глибший та пухкіший сніг, тим більше в ньому повітря та тим краще він захищає посіви. Сніг не пропускає холодне повітря до посівів, а від них тепле (всередині завжди трохи тепліше, ніж зовні).


Запитання 7

Для нагрівання 400 г металу від 25 до 45 °С потрібна кількість теплоти 1,12 кДж. Визначте, що це за метал.

варіанти відповідей

112 кДж/кг*с (латунь)

140 Дж/кг*с (свинець)

1,40 Дж/кг*с (мідь)

Запитання 8

У воду масою 5 кг, взяту при температурі 7 °С, поклали шматок заліза, нагрітий до 540 °С. Визначте масу заліза, якщо температура суміші стала дорівнювати 40 °С

варіанти відповідей

3 кг

7 кг

1,75 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест