Контрольна робота. Синтетичні ВМР і полімерні матеріали на їх основі. Багатоманітність і зв'язки між класами органічних речовин

Тест виконано: 118 разів
30 запитань
Запитання 1

Укажіть властивості, які характерні для гуми:

варіанти відповідей

проводить електричний струм

 водонепроникнена

має неприємний запах

горить кіптявим полум`ям

Запитання 2

Синтетичні волокна мають такі позитивні якості на відміну від натуральних

варіанти відповідей

гігроскопічні

не мнуться

 швидко сохнуть

 міцні

Запитання 3

Для перетворення каучуку у гуму використовують:

варіанти відповідей

S

 Si

Sn

Sc

Запитання 4

Недоліки каучуку

варіанти відповідей

розчинність у гарячій воді

в'язкість і липкість за високої температури

втрата еластичності за низької температури

крихкість і твердість за низької температури

Запитання 5

Шляхом нагрівання каучуку із сіркою отримують: 

варіанти відповідей

асфальт

ізопрен

ґуму

мазут

Запитання 6

Каучук з великим вмістом сірки називають: 

варіанти відповідей

ебонітом

ґумою.

віскоза

капрон

Запитання 7

Синтетичне волокно – це:

варіанти відповідей

нейлон

вовна

 капрон

еластан

Запитання 8

Щоб полімер став пластмасою до нього треба додати

варіанти відповідей

стабілізатори

пластифікатори

 барвники

наповнювачі

Запитання 9

Виберіть правильні відповіді на питання, які бувають полімери:

варіанти відповідей

штучні

природні

хімічні

синтетичні

Запитання 10

Полімери можна отримати внаслідок реакції

варіанти відповідей

поліконденсації

полімерізації

окислення

галогенування

Запитання 11

Полімери утворюються ракціями

варіанти відповідей

гідрування

полімеризації

гідратації

поліконденсації

Запитання 12

Пластмаса - це

варіанти відповідей

продукт переробки полімерів

сировина для виробництва полімерів

назва поліетилену

назва поліпропілену

Запитання 13

До ефективних методів утилізації пластмас належить:

варіанти відповідей

захоронення пластмасових відходів

переробка пластмас на паливо

відкрите спалювання пластмас

скорочення обсягів використання пластмас

Запитання 14

Полімери стійкі до дії:

варіанти відповідей

лише лугів

лише кислот

лугів, кислот

лугів, кислот, окисників

Запитання 15

Пластмаси - це матеріали, основою яких є:

варіанти відповідей

полімери;

мономери;

вуглеводні;

спирти.

Запитання 16

До природних полімерів належить:

варіанти відповідей

гума;

поліпропілен;

целюлоза;

синтетичний каучук.

Запитання 17

Утилізація - це

варіанти відповідей

використання речовин для отримання корисної продукції;

відновлення попереднього складу та будови речовин;

реакції утворення ізомерів;

спосіб розділення сумішей.

Запитання 18

Малоефективним методом утилізації є

варіанти відповідей

перероблення пластмас на паливо;

захоронення пластмасових відходів;

спалювання пластмас;

використання пластмаси для вторинної переробки.

Запитання 19

Щоб користування виробами з пластмас було безпечним, необхідно звертати увагу на:

варіанти відповідей

колір;

прозорість;

маркування;

дату виготовлення.

Запитання 20

Біологічно активні речовини:

варіанти відповідей

Ферменти

Ліпіди

Гормони

Вітаміни

Запитання 21

Природні речовини або матеріали, які використовують для виробництва продукції в різних галузях суспільного виробництва це...

варіанти відповідей

 Реагенти

Продукти реакції

Сировина

Мінерали

Запитання 22

Надлишкова кількість в організмі вітаміну називають:

варіанти відповідей

Авітаміноз

Гіповітаміноз

Цинга

Гіпервітаміноз

Запитання 23

Унаслідок повного гідрування етину утворюється:

варіанти відповідей

Етен

Етанол

Етан

Етаналь

Запитання 24

Визначте речовини X і Y в схемі реакції: CH4+Х=Y+HCl

варіанти відповідей

X - Cl2, Y-CH3Cl

Х-Сl2, Y- H2O

 X-N2, Y-C2H5OH

X - CH3OH, Y- HCl

Запитання 25

Вказати тип хімічної реакції: С2Н6 -> С2Н2 + 2Н2

варіанти відповідей

Реакція з'єднання, гідрування

Реакція з'єднання, гідратації

Реакція розкладу, дегідрування

Реакція розкладу, дегідратація

Запитання 26

У вас є харчові продукти: білий хліб, картопля, рис. Поясніть, як довести наявність крохмалю в них.

варіанти відповідей

Додати розчин Сu(OH)2

Додати розчин І2.

Додати розчин NaOH.

Додати розчин CH3COOH

Запитання 27

Жиророзчинними вітамінами є:

варіанти відповідей

С

Е

РР

D

F

А

Запитання 28

Установіть речовину А в схемі реакції: C2H6 -> А -> C2H5OH

варіанти відповідей

Етин

Етен

Пропен

Пропін

Запитання 29

Вкажіть види альтернативних відновлювальних джерел енергії:

варіанти відповідей

Геліоенергетика

Нафта

Геотермальна енергетика

Вітроенергетика

Запитання 30

Визначте масу кальцій карбіду, з якого можна одержати 2,24 л ацетилену (н.у.).

варіанти відповідей

14,6 г

12,6 г

6,4

14,8 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест