Контрольна робота №2. Динаміка.

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7м/с2.

варіанти відповідей

5,25 Н

10,5 Н

5,75 Н

10,75 Н

Запитання 2

Динаміка - це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

варіанти відповідей

умови рівноваги тіла під дією сил

рух тіла без урахування сил

рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього

види рухів тіл

Запитання 3

Тіла зберігають свою швидкість постійною, якщо ...

варіанти відповідей

інші тіла діють почергово

дія на них інших тіл компенсується

дія на них інших тіл не компенсується

інші тіла діють постійно

Запитання 4

Під дією сили 40 Н тіло рухається з прискоренням 0,1 м/с2.

Визначте прискорення, з яким рухатиметься це тіло під дієюсили 1 кН :


варіанти відповідей

1,5 м/с2

2,5 м/с2

1 м/с2

2 м/с2

Запитання 5

Ця фізична величина є мірою інертності та мірою гравітації тіла

варіанти відповідей

Маса

Час

Сила

Швидкість

Запитання 6

Спортсмен рівномірно опускається на парашуті. Сила опору повітря 800 Н.

Яка сила тяжіння діє на парашутиста разом з парашутом?

варіанти відповідей

0 Н

400 Н

800 Н

правильної відповіді немає

Запитання 7

У вакуумі з однакової висоти падають клаптик тканини, зошит масою 200 гр і гиря масою 5 кг. Вкажіть, яке тіло упаде раніше:

варіанти відповідей

тканина

зошит

гиря

всі тіла впадуть одночасно

Запитання 8

Вкажіть математичний запис закону Гука:

варіанти відповідей
Запитання 9

Сила, що діє на тіло з боку Землі, називається:

варіанти відповідей

силою притягання

вагою тіла

силою тиску

силою тяжіння

Запитання 10

Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс, називається ...

варіанти відповідей

силою притягання

вагою тіла

силою дії

силою тяжіння

Запитання 11

Яке видовження пружини жорсткістю 500 Н/м виникне при прикладанні до неї сили 150 Н?

варіанти відповідей

3 см

30 см

3 мм

3 м

Запитання 12

Автомобіль масою 3 т стоїть на горизонтальній поверхні.Визначте силу тяжіння, яка діє на нього, та порівняйте з

вагою:

варіанти відповідей

3 кН; вага менша від сили тяжіння;

30 кН; вага більша від сили тяжіння;

в) 3 кН ; вага дорівнює силі тяжіння;

30 кН ; вага дорівнює силі тяжіння.

Запитання 13

Людина масою 60 кг знаходиться в ліфті, що починає рухатися вгору з прискоренням 0,2 м/с . Обчисліть вагу людини:

варіанти відповідей

0 Н

600 Н

612 Н

588 Н

Запитання 14

Яку фізичну величину позначають буквою k?

варіанти відповідей

 коефіцієнт тертя

коефіцієнт жорсткості

 гравітаційна стала

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест