контрольна робота 8 клас

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Кислоти – це складні речовини, молекули котрих складаються із…

варіанти відповідей

двох елементів, один із яких є (двовалентний) Оксиген

атомів металів і (одновалентних) гідроксильних груп

(одновалентних) атомів Гідрогену і кислотних залишків

атомів металів і кислотних залишків

Запитання 2

Вказати формули кислот:

варіанти відповідей

Сu(OH)2

H2SO4

HCl

Na2O

P2O5

HNO3

NaCl

H3PO4

Запитання 3

Вказати оксиди металічних елементів:

варіанти відповідей

Na2O

CO2

SO3

CaO

P2O5

BaO

Запитання 4

Містить групу ОН 

варіанти відповідей

Сіль

Кисень

Оксид

Гидроксид

Кислота

Запитання 5

Солі - це складні речовини, які складаються із...

варіанти відповідей

із двох елементів, один із яких є (двовалентний) Оксиген

із атомів металів і (одновалентних) гідроксильних груп

із (одновалентних) атомів Гідрогену і кислотних залишків

із атомів металів і кислотних залишків

Запитання 6

Реакція нейтралізаціі - це реакція між ...

варіанти відповідей

кислотою та лугом

кислотою та сіллю

лугом та сіллю

сіллю та оксидом

Запитання 7

Вкажіть нерозчинну сіль

варіанти відповідей

Na2CO3

AgCl

NaCl

K2SO4

Запитання 8

Н2SO3- назва кислоти

варіанти відповідей

сульфатна

карбонатна

сульфітна

сульфідна

Запитання 9

Які метали не вступають в реакцію з кислотами

варіанти відповідей

Li

Na

Cu

Au

Запитання 10

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

FeCl2 + H2O

H2S + FeCl2

 FeCl2 + SO2

Запитання 11

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

 Са і HCl

 CaO і H2O

 Ca і O2

CaCl2 і H2O

Запитання 12

Яка маса вуглекислого газу прореагує із 56 г кальцій оксиду ?

варіанти відповідей

44 г

22г

47 г

24 г

Запитання 13

Установіть реагенти та послідовність їх використання для здійснення перетворення:

Zn ---> ZnO ---> ZnCl2 ---> Zn(OH)2 ---> ZnSO4

1. BaCl2 ; 2. HCl ; 3. O; 4. H2O ; 5. H2SO4 ; 6. NaOH

варіанти відповідей

3, 2, 6, 5

 4, 2, 5, 6

 3, 1, 4, 5

 4, 1, 3, 2

Запитання 14

Вкажіть ряд речовин, який містить тільки солі

варіанти відповідей

H2O; H2SO3; CuSO4; KOH

AgNO3; CaCO3; NaCl; K2SiO3

FeCl3; NaOH; HNO2; Li2SO4

AlPO4; SO3; P2O5; Mg(HCO3)2

Запитання 15

Нерозчинною у воді основою є

варіанти відповідей

 калій гідроксид

 натрій гідроксид

 алюміній гідроксид

 барій гідроксид

Запитання 16

Фенолфталеїн набуває малинового забарвлення у розчині 

варіанти відповідей

нітратної кислоти

натрій хлориду

 натрій карбонату

 натрій гідроксиду

Запитання 17

Реакція SO + Н2O = H2SO4  дає можливість отримати

варіанти відповідей

 сульфатну кислоту 

 сульфітну кислоту

 сульфідну кислоту

 сульфонову кислоту

Запитання 18

Вкажіть формули кислотних оксидів

варіанти відповідей

 MgO

N2O5

CuO

 CO2

 Fe2O3

 SO3

Запитання 19

Вкажіть формули одноосновних безоксигенових кислот

варіанти відповідей

 H2

H3PO4

 HCl

 HNO3

 H2SO3

 HBr

Запитання 20

Доповніть рівняння реакції: 3KOH + FeCl3 → 3KCl + ?

варіанти відповідей

Fe(OH)2

 Fe2O3

 Fe(OH)3

 FeO

Запитання 21

Вкажіть речовину Х₂ у схемі таких перетворень:

1) Mg + O₂ → X1;

2) Х₁ + HCl → X₂ + Н₂

варіанти відповідей

H₂O

MgCl₂

MgH₂

Cl₂O₇

Запитання 22

Установіть відповідність між формулами солей та їх назвами.

1) BaSO₄ ;   2) BaSO₃;    3) Ba(NO₃)₂;   4) Ba₃(PO₄)₂.


 А) барій нітрат;  Б) барій силікат;  В) барій сульфат;

 Г) барій ортофосфат;  Д) барій сульфіт.

варіанти відповідей

1Д, 2Б, 3А, 4Г

1Б, 2В, 3А, 4Д

1В, 2Д, 3А, 4Г

1В, 2Д, 3Б, 4А

Запитання 23

У якому рядку наведено тільки основні оксиди?

варіанти відповідей

N₂O, CO, CaO

SO₂, SO₃, CO₂

Al₂O₃, SiO₂, NO₂

K₂O, MgO, BaO

Запитання 24

Вкажіть основний оксид

варіанти відповідей

Li2O

SO3


CO2

SiO3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест