Контрольна робота "Електричний струм в різних середовищах"

Додано: 11 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

Розряд, що виникає за високої температури (понад 4000 °С) і майже за будь-якого тиску, називається

варіанти відповідей

1. коронний газовий розряд;

2. тліючий газовий розряд;

3. іскровий газовий розряд;

4. дуговий газовий розряд;

5. несамостійним газовим розрядом.

Запитання 2

Розряд, що виникає за тиску порядку атмосферного в сильному (E > 500 кВ/м), різко неоднорідному електричному полі (вістря, тонкий дріт тощо).

варіанти відповідей

1. коронний газовий розряд;

2. тліючий газовий розряд;

3. іскровий газовий розряд;

4. дуговий газовий розряд;

5. Вірної відповіді немає.

Запитання 3

Розряд, що виникає за атмосферного тиску та великої напруги між електродами, називається:

 

варіанти відповідей

1. коронний газовий розряд;

2. тліючий газовий розряд;

3. іскровий газовий розряд;

4. дуговий газовий розряд;

5. Вірної відповіді немає.

Запитання 4

Розряд,  що виникає  за  невеликої  напруги  між електродами і низького тиску (десяті й соті частки міліметра ртутного стовпа), називається:

варіанти відповідей

1. несамостійним газовим розрядом;

2. іскровий газовий розряд;

3. коронний газовий розряд;

4. дуговий газовий розряд;

5. тліючий газовий розряд.

Запитання 5

В  процесі  електролізу  до  катода  за  2 секунди позитивні іони переносять  позитивний  заряд 4 Кл,  до  анода  негативні  іони  переносять  такий же за величиною негативний заряд. Сила струму в колі рівна…    

                 

                   

                   

                    

варіанти відповідей

А) 2 А      

Б) 4 А    

3) 8 А    

4) 0       

5) 6 А

Запитання 6

Зі збільшенням температури металевого провідника його опір

варіанти відповідей

1. не змінюється

2. зникає

3. збільшується

4. зменшується

Запитання 7

Властивість деяких провідників, яка полягає в тому, що їх електричний опір стрибком падає до нуля при охолодженні нижче певної критичної температури називається

варіанти відповідей

1. суперпровідністю

2. надпровідністю

3. непровідністю

4. квантовою провідністю

Запитання 8

Середня швидкість напрямленого руху електронів визначається за формулою:

варіанти відповідей

1. I=n|e| v S

2. v = I/n|e|S

3. ρ=ρ0(1+αt)

4. R=R0 (1+αt)

Запитання 9

Вкажіть, як змінюється опір напівпровідника з підвищенням температури

варіанти відповідей

1. Збільшується

2. Не змінюється

3. Зменшується

4. Спочатку збільшується, потім зменшується

5. Спочатку зменшується, потім збільшується

Запитання 10

Енергія йонізації атома Гідрогену дорівнює 13,6 еВ.

Яку  найменшу швидкість руху повинен мати електрон, щоб йонізувати  атом Гідрогену? Маса електрона 6,1*10-31кг, заряд електрона -1,6*10-19 Кл

варіанти відповідей

А) 1,92*106м/с

Б) 2,91*106м/с

В) 2,19*106м/с

Г) 3000 км/с

Запитання 11

Електроліз азотнокислого срібла проходить під напругою 10 В. Які витрати електроенергії на отримання 2 кг срібла?          

 (k = 1,12∙10 -6 кг/Кл).  Відповідь подайте в мегаджоулях. 

варіанти відповідей

А)16,78

Б)18,76

В) 1,867

Г) 17,86

Запитання 12

Питомий опір деякого металу довжиною 20 м і площею поперечного перерізу 0,2мм2 при температурі 00С становить 0,4 Ом*мм2/м. Чому дорівнює опір цього металу при 8000С, якщо його температурний коефіцієнт становить 0,00021К-1? Відповідь округлить до десятих

варіанти відповідей

А) 4,76 Ом

Б) 46,7 Ом

В) 74,6 Ом

Г) 64,7 Ом

Запитання 13

Яка швидкість впорядкованого руху електронів у мідному провіднику при силі струму 1 А, якщо площа поперечного перерізу провідника 1 мм2, а концентрація електронів провідності дорівнює 8,5*1028 м-3. Відповідь подати в мм/с.

варіанти відповідей

А) 7,4

Б) 0,047

В) 0,074

Г) 0,0074

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест