Контрольна робота з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
7 запитань
Запитання 1

Речовини, які, намагнічуючись, створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле

варіанти відповідей

Парамагнетики       

Феромагнетики        

Діамагнетики      

Всі речовини

Запитання 2

Відповідність у рядку «процес – формула, яка його описує» має вигляд:

варіанти відповідей

1г, 2б, 3а, 4в

1в, 2г, 3б, 5а

1а, 2б, 3г, 5в

1б, 2а, 3в, 4г

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання індуктивності? 

варіанти відповідей

Генри

Вебер

Вольт

Тесла

Запитання 4

За 5 мс у рамці, обмотка якої складається з 25 витків проводу, магнітний потік збільшився з 6 мВб до 8 мВб. Визначте ЕРС індукції в рамці

варіанти відповідей

100 В

10 В

1000 В

1 В

Запитання 5

Котушку з індуктивністю 2,4 Гн замикають на джерело струму, ЕРС якого 12 В. Через який проміжок часу струм у котушці досягне значення 40 А? (Опором котушки й внутрішнім опором джерела знехтувати) 

варіанти відповідей

24 с

15 с

8 с

28 с

Запитання 6

Протон влітає зі швидкістю 106 м/с в однорідне магнітне поле з індукцією 10 мТл перпендикулярно лініям магнітної індукції поля. Визначте радіус кривизни траєкторії руху протона, якщо його маса 1,67ꞏ10–27 кг, а заряд 1,6ꞏ10–19 Кл. 

варіанти відповідей

5.61 м

2.38 м

3.77 м

1.04 м

Запитання 7

Тонкий мідний провід опором 1 Ом і довжиною 40 см зігнули у вигляді квадрата й помістили в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл так, щоб його площина була перпендикулярна лініям індукції поля. Визначте заряд, що протікає по проводу, коли квадрат розпрямляють у лінію, тримаючи його за протилежні вершини

варіанти відповідей

2 мкКл

2 мКл

2 МКл

2 нКл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест