Оптика-2

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 102 рази
20 запитань
Запитання 1

Огинання хвилями перешкод пояснюється явищем

варіанти відповідей

інтеференції

дисперсії

дифракції

поляризації

Запитання 2

Залежність показника заломлення середовища від частоти світла

варіанти відповідей

дисперсія

дифракція

поляризація

інтерференція

Запитання 3

Електромагнітні хвилі, які утворюють інтерференційну картину

варіанти відповідей

синхронні

когерентні

поляризовані

поперечні

Запитання 4

Стан електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, в якому електричні коливання здійснюються в одній площині

варіанти відповідей

інтерференцією

дисперсією

поляризацією

дифракцією

Запитання 5

Випромінювання, яким лікарі руйнують ракові клітини

варіанти відповідей

ультрафіолетові

видимі

інфрачервоні

рентгенівські

Запитання 6

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Чорні поверхні поглинають світло всіх довжин хвиль

Чорні поверхні відбивають світло всіх довжин хвиль

На чорних поверхнях світлові хвилі при накладанні гасять одна одну 

На чорних поверхнях світлові хвилі при накладанні підсилюють одна одну

Запитання 7

Явище, що пояснює забарвлення мильної бульбашки

варіанти відповідей

Інтерференцією променів, відбитих двома поверхнями бульбашки

Відбивання світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами

Поглинання плівкою світлових хвиль певного кольору

Огинання світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок

Запитання 8

На якому явищі ґрунтується дія спектроскопа?


варіанти відповідей

інтерференція

поляризація

дифракція

 дисперсія

Запитання 9

Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 8,7 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 3,7 еВ, то робота виходу електрона з металу становить

варіанти відповідей

12,4 еВ

3,7 еВ

5 еВ

8,7 еВ

Запитання 10

У деякій точці простору перетинаються когерентні хвилі з різницею ходу 2,4 мкм. Який результат інтерференції в цій точці, якщо довжина хвилі 720 нм?

варіанти відповідей

спостерігаємо максимум

спостерігаємо мінімум

спочатку максимум, а потім мінімум

визначити не можливо

Запитання 11

Дифракційна решітка, що має 100 штрихів на 1 мм, віддалена від екрана на 1,5 м. На якій відстані від центральної щілини знаходиться перший максимум освітленості, якщо на решітку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 640 нм? (При малих кутах синус кута приблизно дорівнює тангенсу даного кута)

варіанти відповідей

9,6 см

3,9 см

7,8 см

4,2 см

Запитання 12

Корпускулярні властивості світла проявляються під час: 

варіанти відповідей

Дифракції світла

Фотоефекту

Розкладання білого світла в спектр за допомогою призми

Інтерференції двох світлових пучків

Запитання 13

Довжина хвилі світла блакитного кольору у вакуумі 500 нм. Визначте частоту цієї хвилі. 

варіанти відповідей

6 *105 Гц

6*1014 Гц

0,6*1014 Гц

60*1014 Гц

Запитання 14

Робота виходу електронів із Міді дорівнює 4,7 еВ. Знайдіть червону межу фотоефекту для Міді. 

(1 еВ = 1,6⋅10-19 Дж)

варіанти відповідей

4,23⋅10-26 м

2,64⋅10-7 Дж

2,64⋅10-7 м

4,23⋅10-26 Дж

Запитання 15

Виберіть явища, у яких найбільш яскраво проявляються хвильові властивості світла:


варіанти відповідей

відбивання;

дисперсія;

 дифракція

інтерференція

заломлення

Запитання 16

Інтерференцією світла я вважаю

варіанти відповідей

Явище розкладання світла у спектр, зумов­лене залежністю абсолютного показника за­ломлення середовища від частоти світлової хвилі

Явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань.

Явище не накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається не стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань.

Явище огинання хвилями перешкод або будь-­яке інше відхилення поширення хвилі від законів геометричної оптики

Запитання 17

Умови когерентності хвиль:

варіанти відповідей

Хвилі повинні мати однакову частоту, період і довжину

Різниця Δφ початкових фаз хвиль має бути незмінною (хвилі, що накладаються, повинні мати незмінний у часі зсув фаз)

Повинні виконуватися дві умови одночасно: 1) хвилі повинні мати однакову частоту (відповідно й довжину); 2)  різниця Δφ початкових фаз хвиль має бути незмінною (хвилі, що накладаються, повинні мати незмінний у часі зсув фаз)

Хвилі мають бути монохроматичними

Запитання 18

Формула дифракційної ґратки має вигляд:

варіанти відповідей

sinϕ=kλ,

dsinϕ=k/λ,

dsinφ=kλ,

dsinϕ=λ,

Запитання 19

Електромагнітні хвилі, довжина яких λ = 102 м

варіанти відповідей

довгі

середні

короткі

ультракороткі

Запитання 20

Визначити енергію, імпульс та масу фотона, якому відповідає довжина хвилі λ = 380 нм.

варіанти відповідей

5,2⋅10-19 Дж, 3,6⋅10-36 кг, 1,54⋅10-27 кг⋅м/с

4,8⋅10-19 Дж, 5,2⋅10-36 кг, 1,74⋅10-27 кг⋅м/с

3,6⋅10-19 Дж, 5,8⋅10-36 кг, 1,68⋅10-27 кг⋅м/с

5,2⋅10-19 Дж, 5,8⋅10-36 кг, 1,74⋅10-27 кг⋅м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест