Квантова фізика. Постулати Бора

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 84 рази
8 запитань
Запитання 1

Яке з перелічених явищ не дає утворення веселки

варіанти відповідей

Дисперсія

Поляризація

Інтерференція

Дифракція

Запитання 2

Ким була запропонована перша модель атома?

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джосеф Джон Томсон

Нільс Бор

Запитання 3

В основі теорії Бора лежить гіпотеза Планка про те що,

варіанти відповідей

світло тільки поглинається

світло тільки випромінюється

світло випромінюється та поглинається порціями - квантами.

Запитання 4

Енергія кванта світла обчислюють за формулою

варіанти відповідей

Е=h ν

E=mgh

E=mv2

Eмкп

Запитання 5

Стала Планка дорівнює

варіанти відповідей

6,625 * 10-34 Дж с

6,625 * 10 Дж с

8 * 10-6 м/с

1.6 * 10-19 Дж

Запитання 6

Перший постулат Бора

варіанти відповідей

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія.

Запитання 7

Другий постулат Бора

варіанти відповідей

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням чи поглинанням фотонів , енергію яких визначають за формулою hv=Ek-Eп

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням фотонів

Запитання 8

Радіуси стаціонарних станів задовольняють умові

варіанти відповідей

R=D/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест