Контрольна робота Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 8 квітня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 57 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається функціональна група спиртів ?

варіанти відповідей

карбонільна

гідроксильна

карбоксильна

Запитання 2

Укажіть вуглеводи, що належать до дисахаридів:

варіанти відповідей

Глюкоза, фруктоза;

Крохмаль, целюлоза.  

Сахароза, мальтоза

Хітин, глікоген;

Запитання 3

Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

Сп(Н2О)m;

СН3СООН;

R1CООR2;

СпН2п+1ОН.

Запитання 4

Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:

варіанти відповідей

чудовий розчинник і антисептик;

добре розчиняється у воді.

має слабку наркотичну дію;

Запитання 5

Яку функціональну групу мають карбонові кислоти?

варіанти відповідей

-С=О

-СООН

-СОН

-ОН

Запитання 6

Які речовини утворюються при реакції естерифікації?

варіанти відповідей

кислота

спирт

естер

вода

Запитання 7

Жири...

варіанти відповідей

це естери

це кислоти

бувають рідкі і газоподібні

бувають рідкі і тверді

Запитання 8

Вкажіть формулу мила

варіанти відповідей

СН3СООNa

C17H35COOH

CH3COOK

C17H35СООNa

Запитання 9

Вкажіть за допомогою якого реактиву можна відрізнити глюкозу від сахарози

варіанти відповідей

спиртового розчину йоду

купрум (ІІ) гідроксиду

гарячої води

натрій гідроксиду

Запитання 10

Якісною реакцією на крохмаль є

варіанти відповідей

Взаємодія з йодом

Взаємодія з купрум(II) гідроксидом

Запитання 11

Целюлоза входить до складу

варіанти відповідей

деревини

винограду

цукрової тростини

Запитання 12

Формула сахарози

варіанти відповідей

С12Н22О11

С12Н10О11

С6Н12О6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест