1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Контрольна робота. Оксигеновмісні та нітрогеновмісні органічні речовини

Додано: 12 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 811 разів
20 запитань
Запитання 1

Якісним реактивом на глюкозу є

варіанти відповідей

купрум(ІІ)гідроксид

бромна вода

індикатор фенолфталеїн

йод

Запитання 2

Позначте фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, солодка на смак.

 

 біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, без смаку.

біла кристалічна речовина, погано розчинна у воді, солодка на смак.

рідина, добре розчинна у воді, солодка на смак, має специфічний запах.

Запитання 3

Виберіть правильні твердження щодо сахарози:

варіанти відповідей

належить до полісахаридів

має формулу С12Н22О11

її добувають із цукрового буряка і цукрової тростини

її традиційна назва виноградний цукор

насичений розчин сахарози має назву сироп

Запитання 4

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

 −OН; −СООН

−NH2; −СООН

 −NH2; −СОН

−NH2; −OН;

Запитання 5

Навіщо організму потрібні амінокислоти?

варіанти відповідей

Амінокислоти необхідні для побудови нуклеїнових кислот

  Амінокислоти необхідні для побудови білків організмів

Амінокислоти необхідні для побудови крохмалю

 Амінокислоти необхідні для побудови целюлози

Запитання 6

Руйнування просторової структури білка зі збереженням його первинної структури називають...

варіанти відповідей

денатурацією

гідролізом

дисоціацією

Запитання 7

Вкажіть назви реакцій, які є кольоровими на білки

варіанти відповідей

біуретова

ксантопротеїнова

"срібного дзеркала"

реакція Зініна

Запитання 8

Назвати рівні структурної організації білків:


варіанти відповідей

первинна, вторинна, третинна;


первинна, третинна, четвертинна;


первинна, вторинна, третинна, четвертинна;


вторинна, третинна, четвертинна;


Запитання 9

Якісна реакція на крохмаль відбувається за участю

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

гліцеролу

йоду

Запитання 10

Оберіть твердження, яке характеризує властивості жирів

варіанти відповідей

жири - тверді або рідкі речовини, розчинні у воді та органічних розчинниках, легші за воду

жири - рідкі речовини, теплопровідні, розчинні в бензині

жири - тверді речовини, нерозчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках

жири - тверді або рідкі речовини, нерозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках, легші за воду

Запитання 11

Продукти повного окиснення органічних сполук:

варіанти відповідей

СО + Н2О

СО + Н2

СО2 + Н2О

СО2 + Н2

Запитання 12

Укажіть назву вуглеводу, що є твердою волокнистою речовиною :

варіанти відповідей

крохмаль

сахароза

глюкоза

целюлоза

Запитання 13

Під час розчинення крохмалю у гарячій воді утворюється:

варіанти відповідей

суспензія

емульсія

осад

колоїдний розчин - клейстер

Запитання 14

Виберіть назву функціональної групи -NH2

варіанти відповідей


карбоксильна група

аміногрупа

пептидна група

гідроксильна група

Запитання 15

Яким амінам відповідає загальна формула?


варіанти відповідей

первинним

вторинним

третинним

четвертинним

Запитання 16

Виберіть правильну назву (за систематичною номенклатурою) сполуки, зображеної на малюнку

варіанти відповідей

2-метил-пропан-2-амін

2-метил-бутан-2-амін

2-метил-бутан-1-амін

2-метил-пропан-1-амін

Запитання 17

Серед перелічених варіантів виберіть формулу аніліну

варіанти відповідей

 NH3

CH3-NH3

C6H5-NH2

NH2-CH2-COOH

Запитання 18

Виберіть загальну напівструктурну формулу амінокислот

варіанти відповідей

 CnH2n+1-OH

CnH2n+1-COOH

CnH2n+1-NH2

NH2-(CH2)n-COOH

Запитання 19

Що відбувається з білком під час смаження яєчні?

варіанти відповідей

 гідроліз

денатурація

якісна реакція

пептизіція

Запитання 20

Розташуйте у порядку ускладнення (від найпростішого до найскладнішого) рівні структурної організації білків.

А) дана структура формується внаслідок згортання або закручення спіралі поліпептидного ланцюга в клубок;

Б) послідовність чергування залишків α-амінокислот у поліпептидному ланцюзі;

В) поєднання у просторі кількох білкових макромолекул (білкові комплекси);

Г) це певна просторова форма, якої набуває поліпептидний ланцюг (може бути ниткоподібною або спіралеподібною).

варіанти відповідей

Б-Г-А-В

Г-В-А-Б

А-В-Б-Г

В-А-Г-Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест