Контрольна робота " Основні класи неорганічних сполук" І варіант

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 101 раз
16 запитань
Запитання 1

У якому ряду речовин наведено тільки солі?

варіанти відповідей

K2SO3, MgCl2, Fe2(SO4)3

Al2O3, SiO2, HNO2

SO2, SO3, CO2

N2O, CO, Ca(OH)2

Запитання 2

Позначте хімічну формулу ортофосфатної кислоти

варіанти відповідей

H3PO3

H3PO4

H2PO4

H2PO3

Запитання 3

До якого класу сполук належить речовина з хімічною формулою NaOH?

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 4

Серед даних формул оберіть ті, які належать кислотним оксидам

варіанти відповідей

SO3

H2SO3

Na2O

P2O3

BaO

NaOH

Ca(NO3)2

N2O5

Запитання 5

Серед даних формул оберіть ті, які належать основним оксидам

варіанти відповідей

SO3

H2SO3

Na2O

P2O3

BaO

NaOH

Ca(NO3)2

N2O5

Запитання 6

Доповніть рівняння реакцій

СаО + ________ → СаSO4 + H2O

варіанти відповідей

H2SO3

SO3

H2SO4

Na2SO4

Запитання 7

Доповніть рівняння реакцій

Na2SO4 + AgNO3 → ___________ + __________

варіанти відповідей

NaNO3

Na2NO3

AgSO4

Ag2SO4

Запитання 8

Доповніть рівняння реакції

Na2O + ______ → Na2CO3

варіанти відповідей

CO3

H2CO3

CO2

CaCO3

Запитання 9

Доповніть рівняння реакції

СаО + ________ → СаСl2 + _________

варіанти відповідей

NaCl

HCl

Cl2O3

H2O

Cl2

Запитання 10

Установіть відповідність між формулою сполуки та назвою речовини

1) К2СО3 А натрій силікат

2) Na2SiO3 Б сульфатна кислота

3) ZnO B ферум (ІІІ) гідроксид

4) H2SO4 Г калій карбонат

5) Fe(OH)3 Д цинк оксид

варіанти відповідей

1 - Г, 2- А, 3 - Д, 4 - Б, 5 - В.

1 - Г, 2- Д, 3 - Б, 4 - А, 5 - В.

1 - Г, 2- Б, 3 - Д, 4 - В, 5 - А.

1 - Г, 2- Д, 3 - А, 4 - В, 5 - Б.

Запитання 11

Встановіть відповідність між формулами речовин, що здатні взаємодіяти одна з одною

1) Са(ОН)2 А) NaOH

2) FeCl2 Б) СаСl2

3) AgNO3 В) HNO3

варіанти відповідей

1 - Б, 2 - В, 3 - А.

1 - В, 2 - Б, 3 - А.

1 - В, 2 - А, 3 - Б

1 - А, 2 - В, 3 -Б

Запитання 12

Складіть рівняння реакцій взаємодії оксидів з водою

1) SO2 + H2O → A) Ca(OH)2

2) N2O5 + H2O → Б) 2HNO3

3) CaO + H2O → B) 2NaOH

4) Na2O + H2O → Г) H2SO4

Д) HNO3

Ж) H2SO3

варіанти відповідей

1 - Г, 2 - Б, 3 - А, 4 - В

1 - Г, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б

1 - Ж, 2- Б, 3 - А, 4 - В

1 - Ж, 2 - Д, 3 -В, 4 - А

Запитання 13

Визначте, які речовини здатні взаємодіяти одна з одною, і виберіть рівняння які можуть відбуватися

варіанти відповідей

Ag + FeCl2 → Fe + AgCl

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

Cu + HCl → CuCl2 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

CuBr2 + KOH → Cu(OH)2 + KBr

Na2SO4 + H2CO3 → Na2CO3 + H2SO4

Na2SO4 + Ba(OH)2→ BaSO4 + NaOH

SiO2 + H2O → H2SiO3

Запитання 14

Обчисліть масу сульфур (⋁І) оксиду об′ємом 78,4 л (н. у.)

варіанти відповідей

224 г

280 г

300 г

250 г

Запитання 15

Обчисліть масу нітратної кислоти, що необхідна для нейтралізації розчину, який містить барій гідроксид масою 120 г.

варіанти відповідей

90 г

78, 5 г

88,4 г

44, 2 г

Запитання 16

Установіть генетичний ланцюжок добування солі, проставивши числа від 1 до 4

А Р ; Б Na3PO4; B P2O5; Г H3PO4

варіанти відповідей

1А 2В 3Г4Б

1В 2Г 3Б4А

1А 2Б 3В4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест