Контрольна робота "Вектори". Геометрія

Додано: 21 березня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 193 рази
22 запитання
Запитання 1

Знайти координати вектора A̅B̅. Якщо A(2;-4), B( 4; 3).

варіанти відповідей

(-2;-7)

(6;-1)

(2;7)

(2;-4)

Запитання 2

Знайдіть  пару  ab, при яких вектори n̅(2a; 6) і m̅(8; b) , будуть рівними.

варіанти відповідей

a=16b=12

a=8b=6

a=4b=6

a=5b=4

Запитання 3

Виберіть вектори, які мають однакові модулі

(кілька варіантів)

варіанти відповідей

a̅(2; 2)

n̅(3; 4)

m̅(4; 3)

b̅(2; 5)

k̅(-4; 3)

Запитання 4

Знайдіть модуль вектора, який має координати (12; -5).

варіанти відповідей

13

5

17

11

Запитання 5

Дано вектори (-2; 5), (3; 4).

Знайдіть координати вектора + b̅.

варіанти відповідей

(-5; 1)

(-3; 7)

(-7; 1)

(1; 9)

Запитання 6

Дано вектори (-2; 5), (3; 4).

Знайдіть координати вектора - b̅.

варіанти відповідей

(-5; 1)

(-3; 7)

(-7; 1)

(1; 9)

Запитання 7

Дано вектори (-2; 5), (3; -4).

Знайдіть координати вектора 2+ b̅.

варіанти відповідей

(-5; 1)

(-1; 1)

(-1; 6)

(1; 6)

Запитання 8

Виберіть колінеарні вектори

(кілька варіантів)

варіанти відповідей

a̅(3; 2)

n̅(3; 4)

m̅(1,5; 1)

b̅(-1,5; 5)

k̅(6; 4)

l̅(-6; -4)

f̅(-0,3; -0,2)

Запитання 9

Дано вектори (-2; 5), (3; -4).

Знайдіть скалярний добуток векторів і b̅.

варіанти відповідей

12

-25

-26

25

Запитання 10

Знайдіть скалярний добуток векторів і b̅.

Якщо |a̅|=2, |b̅|=3, ∠β=60º. ∠β - кут між векторами і .

варіанти відповідей

0

3

6

2√3̅

Запитання 11

Дано вектор (-2; 5).

Виберіть координати вектора, який буде перпендикулярний до a̅ .

варіанти відповідей

(-5; 2)

(-10;-4)

(4; 10)

(-2; 5)

Запитання 12

Якщо вектор а̅ (1; -2), с̅ (3; -1), тоді довжина вектора 3а̅ - 4с̅ буде дорівнювати

варіанти відповідей

(-9; -2)

11

85

√85

Запитання 13

Вектор, у якого початок і кінець - одна і та сама точка, називають

варіанти відповідей

Нульовий вектор

Одиничний вектор

Вектор-орт

Точковий вектор

Запитання 14

Якщо два ненульові вектори лежать на паралельних прямих, то їх називають

варіанти відповідей

Колінеарними

Протилежними

Співнапрямленими

Рівними

Запитання 15

Якщо два ненульові вектори співнапрямлені та мають рівні модулі, то їх називають

варіанти відповідей

Рівними

Колінеарними

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 16

Початком вектора MF є точка

варіанти відповідей

M

F

E

Запитання 17

Виберіть формулу для обчислення модуля вектора

варіанти відповідей
Запитання 18

Виберіть правильну рівність

варіанти відповідей
Запитання 19

Якщо два ненульові вектори мають однакові модулі і є протилежно напрямленими, то їх називають

варіанти відповідей

Протилежними

Рівними

Перпендикулярними

Запитання 20

Якщо скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю, то ці вектори

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

перетинаються під кутом 30о

Запитання 21

Скалярним добутком двох векторів називають

варіанти відповідей

добуток їх модулів і косинуса кута між ними

добуток їх модулів і синуса кута між ними

частку їх модулів і косинуса кута між ними

Запитання 22

Якщо вектори колінеарні,то їх відповідні координати...

варіанти відповідей

рівні

пропорційні

мають протилежні знаки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест