Контрольна робота з хімії 10 клас

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
28 запитань
Запитання 1

Вкажить кислоту. як належить до вітамінів:

варіанти відповідей

гептанова

масляна

аскорбінова

 пальмітинова

Запитання 2

Сировиною для виробництва гуми є:

варіанти відповідей

 синтетичний каучук

лавсан

ацетатне волокно

поліетилен

Запитання 3

Полімери можно одержати реакцією:

варіанти відповідей

окиснення

заміщення

поліконденсації

галогенування

Запитання 4

Реакція приєднання води називається:

варіанти відповідей

дегідратація

гідрування

гідратація

дегідрування

Запитання 5

До синтетичних волокон належить:

варіанти відповідей

бавовна

вовна

капрон

ацетатне волокно

Запитання 6

До штучних волокон належить:

варіанти відповідей

 капрон

ацетатне волокно

 вовна

 бавовна

Запитання 7

Число n у реакції полімеризації називають:

варіанти відповідей

монмерна ланка

мономер

ступень полімеризації

полімер

Запитання 8

Вкажіть назви ароматичного аміну:

варіанти відповідей

метиламін

 анілін

феніламін

 етанамін

Запитання 9

Виберіть речовини, з якими може реагувати анілін:

варіанти відповідей

 HCl

  Br2

K

NaOH

Запитання 10

Особливими властивостями капрону є:

варіанти відповідей

еластичність

міцність

термостійкість

 білкового походження

Запитання 11

Вкажіть назви реакцій, які є кольрвими на білки:

варіанти відповідей

"срібного дзеркала"

ксантопротеінова

біуретова

реакція Зініна

Запитання 12

До складу молекули аніліну входять структурні групи

1. нітрогрупа;

2. фенільна;

3. карбоксильна;

4. аміногрупа;

5. карбонільна

варіанти відповідей

2, 4

1, 5

3, 4

3, 5

Запитання 13

Складіть рівняння реакції бромування аніліну та вкажіть коефіціент біля молекули брому.

варіанти відповідей

3

6

4

1

Запитання 14

При повному окисненні метиламіну об’ємом 7,5 л масовою часткою домішок 20 % утворюється азот об’ємом (л)

варіанти відповідей

 3 л

0,75 л

6 л

12 л

Запитання 15

Вкажіть формулу β-амінопентанової кислоти

варіанти відповідей

 CH3 – СН2 – CHNH2 – CH2 – COOH

CH– СН2 – CH2 – CHNH2 – COOH

СН3 – CHNН– CH2 – CH2 – COOH

  СН22 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

Запитання 16

Амінокислоти проявляють властивості

варіанти відповідей

основні

кислотні

амфотерні

інертні

Запитання 17

Вкажіть помилкове твердження щодо аміноетанової кислоти

варіанти відповідей

кристалічна речовина, добре розчинна у воді

універсальний індикатор не змінює свого забарвлення в розчині кислоти

має тривіальну назву аланін

взаємодіє з кислотами і лугами

Запитання 18

Вкажіть формулу диметиламіну

варіанти відповідей

СН3 – NH – CH3

С6Н5 – NH2

СН3 – С(О)NH2

 СН3 – NH – C2H5

Запитання 19

Вкажіть помилкове твердження щодо аніліну

варіанти відповідей

належить до ароматичних амінів

змінює забарвлення універсального індикатора

взаємодіє з бромною водою

є більш слабкою основою, ніж амоніак

Запитання 20

Відновленням нітробензену одержують

варіанти відповідей

фенол

метилбензен

диметиламін

анілін

Запитання 21

Вкажіть, скільки пептидних груп атомів є в молекулі трипептиду лінійної будови

варіанти відповідей

1

4

2

3

Запитання 22

Закінчити твердження: «Первинна структура білків – це…»

варіанти відповідей

поліпептидний ланцюг із чіткою послідовністю амінокислотних залишків

α-спіраль

згортання спіралі поліпептидного ланцюга в глобулу

комплекс із декількох глобул

Запитання 23

Вкажіть, за допомогою яких хімічних зв’язків стабілізується вторинна структура білків

варіанти відповідей

 пептидних

 водневих

 дисульфідних

ковалентних

Запитання 24

До розчину білка курячого яйця в пробірці додали такий самий об’єм розчину натрій гідроксиду, а потім – кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату. Реакційна суміш набула фіалкового забарвлення. Це свідчить про те, що в молекулі білка є

варіанти відповідей

дисульфідні зв’язки

фрагменти молекул ненасичених амінокислот

фрагменти молекул ароматичних амінокислот

пептидні зв’язки

Запитання 25

Вкажіть речовини Х та Y у схемах реакцій

H2N – CH2 – COOH + HBr → Х

H2N – CH2 – COOH + Y → H2N – CH2 – COONa + H2O

варіанти відповідей

 X: Br – CH2 – COOH, Y: Na

X: [H3N – CH2 – COOH]Br, Y: NaOH

X: [H3N – CH2 – COOH]Br, Y: Na2СО3

  X: Br – CH2 – COOH, Y: NaOH

Запитання 26

Вкажіть назву речовини, структурна формула якої

СН3-СН(СН3)-СН(NH2)-COOH

варіанти відповідей

3-метил-2-амінобутанова кислота

2-метил-3-амінобутанова кислота

2-аміно-3-метилбутанова кислота

2-аміно-3,3-диметилпропанова кислота

Запитання 27

Визначте молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 114

варіанти відповідей

С8Н16

С5Н12

С8Н18

 СН4

Запитання 28

Під час спалювання 5 г органічної речовини утворюється 13,75 г вуглекислого газу і 11,25 г води. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 8. Виведіть формулу сполуки.

варіанти відповідей

C2H6

CH4

C5H10

C4H14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест