Контрольна робота з теми "Динаміка"

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 732 рази
12 запитань
Запитання 1

Кількісною мірою взаємодії тіл є

варіанти відповідей

маса

прискорення

сила

період

Запитання 2

Згідно якого закона Ньютона виконується рівність F=ma?

варіанти відповідей

1

2

3

Закону всесвітнього тяжіння

Запитання 3

Якщо тіло рухається з прискоренням, напрямленим вертикально вгору, то його вага обчислюється за формулою

варіанти відповідей

Р = mg

Р = m(g + а)

Р = m(g - а)

Р=0

Запитання 4

Рівняння руху тіла має вигляд: х = 200 + 4t + 0,2t2. Чому дорівнює сила, що діє на тіло, якщо його маса 50 кг ?

варіанти відповідей

200 Н

20 Н

50 Н

10 Н

Запитання 5

Якою літерою позначається та в яких одиницях вимірюється вага тіла?

варіанти відповідей

F, H

m, кг

P, кг

P, Н

Запитання 6

На скільки видовжиться гумовий шнур під дією сили 5 Н, якщо коефіцієнт жорсткості шнура 25Н/м ?

варіанти відповідей

0,25 м

0,5 м

0,2 м

0,55 м

Запитання 7

Жорсткість тіла залежить від :

варіанти відповідей

сили пружності

абсолютного розтягу

пружних властивостей тіла

форми тіла та його розмірів

Запитання 8

Із збільшенням висоти прискорення вільного падіння...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

зникає

Запитання 9

Загальна маса двох тягарців, підвішених до важеля дорівнює 25 кг. Перший підвішений на відстані 20 см, другий - на відстані 30 см від осі обертання важеля. Яка маса кожного тягарця, якщо важель знаходиться в рівновазі?

варіанти відповідей

m1= 10  кг, m2 = 15 кг

m1= 15  кг, m2 = 10 кг

m1= 5  кг, m2 = 20 кг

m1= 20  кг, m2 = 5 кг

Запитання 10

Будь-яке тіло при взаємодії не може змінити швидкість свого руху миттєво, для цього потрібен час. Яка фізична величина характеризує цю властивість?

варіанти відповідей

маса

швидкість

прискорення

вага

Запитання 11

Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується "протидією"

варіанти відповідей

І закон Ньютона

Закон інерції

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

Запитання 12

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Зменшиться в 6 разів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест