Тест "Молекулярна фізика"

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2296 разів
18 запитань
Запитання 1

На яких основних положеннях грунтується молекулярно-кінетична теорія розглядаючи будову речовини?

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з частинок — атомів, молекул, йонів, тобто мають дискретну будову; між частинками є проміжки

Частинки речовини перебувають у невпинному безладному (хаотич­ному) русі; такий рух називають тепловим. 

Частинки взаємодіють одна з одною (притягуються і відштовхуються).

Частинки речовини перебувають у впорядкованому русі; такий рух називають тепловим. 

Запитання 2

Найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента, називається ...

варіанти відповідей

Молекулою

Атомом

Протоном

Електроном

Запитання 3

 Найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини, називається ...

варіанти відповідей

Атомом

Молекулою

Протоном

Єлектроном

Запитання 4

Якщо атом або молекула втратили один або кілька електронів, вони 

стають ...

варіанти відповідей

Позитивним йоном

Негативним йоном

Електронейтральним атомом

Диполем

Запитання 5

Якщо ж до атома (молекули) приєднались один або кілька електронів, то утворюється ...

варіанти відповідей

Позитивний йон

Негативний йон

Електронейтральний атом. чи молекула

Диполь

Запитання 6

Розміри біль­шості молекул і діаметри всіх атомів становлять порядку ...

варіанти відповідей

102 м

10-2м

1010м

10-10м

Запитання 7

Відносна молекулярна маса показує ...

варіанти відповідей

у скільки разів маса m0 молекули більша, ніж 

1/12 маси атома Карбону

у скільки разів маса m0 молекули менша, ніж 

1/12 маси атома Карбону

у скільки разів маса m0 молекули менша, ніж 

1/12 маси атома Оксигену

у скільки разів маса m0 молекули більша, ніж 

1/12 маси атома Гідрогену

Запитання 8

Скільки молекул чи атомів міститься у одному молі будь-якої речовини?

варіанти відповідей

Число Архімеда

Число Галілея

Число Авогадро

6,02⋅1023 моль−1 

Запитання 9

Що визначають формулою ν = N/NA

варіанти відповідей

Кількість молекул в 1 кг речовини

Кількість молів частинок речовини

Кількість бімолів частинок речовини

Кількість молів в одному кілограмові речовини

Запитання 10

Що визначають цією формулою : M = m0 ⋅ NA ?

варіанти відповідей

Масу 1 кг речовини

Масу одного моля речовини

Масу, яку мають молекули чи атоми у кількості сталої (числа) Авогадро

Масу, яку мають молекули чи атоми у кількості 6,02 * 1023

Запитання 11

Хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу називається ...

варіанти відповідей

Баденським рухом

Борнівським рухом

Броунівським рухом

Бонівським рухом

Запитання 12

 Процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул називається ...

варіанти відповідей

Дипресією

Дифузією

Фузією

Броунівським рухом

Запитання 13

У яких фазових (агрегатних) станах може перебувати речовина?

варіанти відповідей

Рідкому

Твердому

Газоподібному

Плазми

Мряка

Запитання 14

Фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку окремих мікрочастинок речовини, називають ...

варіанти відповідей

Макроскопічними параметрами

Мікроскопічними параметрами

Основними параметрами

Запитання 15

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення, називають ...

варіанти відповідей

Матеріальним газом

Рідким газом

Ідеальним газом

Ідеалістичним газом

Запитання 16

Як називається формула зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Основне рівняння молекулярно-теоретичної теорії ідеального газу.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії кристалічного тіла.

Запитання 17

Що являє собою формула зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Один із видів формули основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Формула потужності ідеального газу

Формула прискорення молекул

Запитання 18

Що являє собою формула?

варіанти відповідей

Формула, що випливає з основного рівняння МКТ і яку потрібно запам'ятати

Формула, що випливає з основного рівняння МКТ і яку не потрібно запам'ятовувати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест