Контрольна робота з теми " Магнітні явища"

Додано: 5 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Як взаємодіють між собою полюси магнітів?

варіанти відповідей

однойменні відштовхуються

однойменні притягуються

різнойменні відштовхуються

різнойменні притягуються

Запитання 2

Яка фізична величина характерізує силову дію магнітного поля?

варіанти відповідей

сила струму

магнітна індукція

намагніченність

магнітна сила

Запитання 3

Магнітне поле діє на:

варіанти відповідей

провідники зі струмом

намагнічені тіла

нерухомі заряджені частинки

всі тіла, що нас оточують

Запитання 4

Який вид мають силові лінії магнітного поля прямого проводу зі струмом?

варіанти відповідей

паралельні прямі

овали

прямокутникі

концентричні кола

Запитання 5

За якою формулою обчислюють значення сили Ампера?

варіанти відповідей

F=IBLsin a

F=mg

B=FILsin a

F=UBI

Запитання 6

Яким правилом користуються, визначаючи напрямок сили Ампера?

варіанти відповідей

правилом свердлика

правилом правої руки

правилом лівої руки

правилом магнітної стрілки

Запитання 7

Яку назву мають речовини,що залишаються намагніченими й у разі відсутності зовнішнього магнитного поля?

варіанти відповідей

феромагнетики

діамагнетики

парамагнетики

діелектрики

Запитання 8

Як можна посилити магнітну дію котушки зі струмом (електромагніту)?(Оберить 2 відповіді)

варіанти відповідей

зменьшити число витків в ній

збільшити силу струму

внести всередину котушки осердя

змінити напрямок струму

Запитання 9

Як називається пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну?

варіанти відповідей

електромагніт

електромеханічний генератор

електричний двигун

електричний прилад

Запитання 10

Хто з вчених довів, що навколо провідника зі струмом їснує магнітне поле?

варіанти відповідей

Ерстед

Ампер

Тесла

Фарадей

Запитання 11

Від яких чинників залежить значення індукційного струму в котушці?( Оберить 2 відповіді)

варіанти відповідей

від значення індукції зовнішнього магнітного поля

від напрямку ліній магнітної індукції

від показань гальванометра

від швидкості відносного руху магніту та котушки

Запитання 12

Яке явище демонструє цей дослід?

варіанти відповідей

явище електромагнітної індукції

явище взаємодії магніту і котушки

явище намагнічування котушки

явище намагнічування постійного магніту

Запитання 13

Визначте напрямок струму у провіднику, якщо магнітні лінії мають такий напрямок, який вказан на малюнку.

варіанти відповідей

проти годинникової стрілки

за годинниковою стрілкою

спрямований від нас

спрямований на нас

Запитання 14

Як буде поводити себе магнітна стрілка поряд з котушкою зі струмом?

варіанти відповідей

стрілка не повертатиметься

стрілка повернеться південним полюсом до котушки

стрілка повернеться північним полюсом до котушки

котушка повернеться боком до стрілки

Запитання 15

Провідник зі струмом розташований у полі постійного магніту так, як показано на малюнку. В який бік він рухатиметься під дією сили Ампера?

варіанти відповідей

рухатиметься вліво

буде рухатися праворуч

буде рухатися вгору

буде рухатися вниз

Запитання 16

Ділянки, де магнітна дія виявляється найсильніше називаються

варіанти відповідей

полюсами магніту

кінцями магніту

точками Кюрі

точками Лагранжа

Запитання 17

Температура, за якої речовина втрачає свої магнітні властивості називається

варіанти відповідей

Точкою Кюрі

Точкою розмагнічування

Точка Ампера

Сила Ампера

Запитання 18

Де знаходиться південний магнітний полюс Землі? 

варіанти відповідей

Там де південний географічний полюс

Там де північний географічний полюс

Поблизу північного географічного полюса

Поблизу південного географічного полюса

На екваторі

Поки що невідомо

Запитання 19

Який напрямок мають лінії магнітної індукції?

варіанти відповідей

Від + до -

Від - до +

Від S до N

Від N до S

Запитання 20

Провідник, по якому проходить струм 4 А, розміщений в однорідному магнітному полі з індукцією 25 мТл перпендикулярно до ліній поля. Якої довжини провідник, якщо магнітне поле діє на нього з силою 0,1 Н?

варіанти відповідей

1 м

40 м

40 см

100 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест