Контрольна робота з теми "Основи термодинаміки"

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 62 рази
10 запитань
Запитання 1

За якою формулою можна обчислити кількість теплоти, що виділяється під час охолодження тіла?

варіанти відповідей

Q = c m Δt

Q = r m

Q = λ m

Q = A + ΔU

Запитання 2

Температура нагрівника ідеального теплового двигуна 227 0С, а холодильника 270С. Яким є ККД цього двигуна? 

варіанти відповідей

88,1 %

11,9 %

8,81%

1,19%

Запитання 3

На скільки змінюється внутрішня енергія 200 г Гелію при збільшенні температури на 10 0С? Молярна маса Гелію 0,04 кг/моль.

варіанти відповідей

62,325 Дж

623,25 Дж

6232,5 Дж

62325 Дж

Запитання 4

За якою формулою можна обчислити кількість теплоти, що поглинається при пароутворенні речовини?                                                

варіанти відповідей

Q = c m Δt

Q = r m

Q = λ m

Q = qm

Запитання 5

Для ізобарного нагрівання 20 моль газу на 200 К йому передали кількість теплоти 83 кДж. а) Яку роботу виконав газ? б) Визначте зміну його внутрішньої енергії.

варіанти відповідей

а) 33 кДж; б) 50 кДж

а) 50 кДж; б) 55 кДж

а) 33 кДж; б) 55 кДж

а) 55 кДж; б) 35 кДж

Запитання 6

Газ отримав 95 Дж теплоти і розширився, виконавши роботу 35 Дж. При цьому його внутрішня енергія:

варіанти відповідей

Збільшилася на 130 Дж

Зменшилася на 130 Дж

збільшилася на 60 Дж

Зменшилася на 60 Дж

Запитання 7

Внутрішня енергія ідеального газу не змінюється під час:

варіанти відповідей

адіабатного процесу

ізохорного процесу

ізобарного процесу

ізотермічного процесу

Запитання 8

На рисунку наведено графік процесу з одноатомним ідеальним газом. Протягом цього процесу газ виконав роботу:

варіанти відповідей

2 МДж

3 МДж

4 МДж

6 МДж

Запитання 9

Виберіть спосіб збільшення ККД ідеального теплового двигуна:

варіанти відповідей

Збільшити температуру охолоджувача

Зменшити температуру нагрівача

Збільшити температуру нагрівача і зменшити температуру охолоджувача

Зменшити температуру охолоджувача

Запитання 10

Яку середню потужність розвиває двигун внутрішнього згоряння мотоцикла, якщо при швидкості 108 км/год витрачається 3,7 л бензину на 100 км шляху, а ККД установки двигуна 25 %? Густина бензину 700 кг/м3. Питома теплота згоряння бензину 46 МДж/кг.

варіанти відповідей

8900 Вт

9800 Вт

980 Вт

890 Вт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест