Контрольна робота з теми "Основні класи неорганічних сполук"

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
22 запитання
Запитання 1

У якому рядку наведено тільки оксигеновмісні кислоти? 

варіанти відповідей

сульфатна, нітратна, хлоридна

нітритна, сульфідна, фосфітна

сульфітна, ортофосфатна, силікатна

флуоридна, сульфідна, бромідна

Запитання 2

У якому рядку наведено тільки кислотні оксиди? 

варіанти відповідей

K2O, MgO, Fe2O3

N2O, CO, CaO

SO2, SO3, CO2

Al2O3, SiO2, NO2

Запитання 3

У якому рядку наведено тільки основні оксиди? 

варіанти відповідей

N2O, CO, CaO

SO2, SO3, CO2

Al2O3, SiO2, NO2

K2O, MgO, BaO

Запитання 4

Яка речовинау реагує із сульфур(VI) оксидом? 

варіанти відповідей

калій хлорид 

кальцій гідроксид

калій сульфат

метан

Запитання 5

При взаємодії яких речовин виділяється газ?

варіанти відповідей

алюміній бромід та натрій гідроксид 

натрій хлорид та калій нітрат

натрій карбонат та нітратна кислота

аргентум(І) нітрат та калій йодид

Запитання 6

Яке рівняння реакції характеризує загальні хімічні властивості кислот? 

варіанти відповідей

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Р2О5 + Н2О = 2НРО3

СO2 + H2O = H2СO3

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

Запитання 7

Установіть реагенти в послідовності їх використання для здійснення таких перетворень:

фосфор → фосфор(V) оксид → ортофосфатна кислота → натрій ортофосфат → алюміній ортофосфат

 

А. NaOH;

Б. H2О;

В. О2;

Г. AlCl3.

варіанти відповідей

В, Б, А, Г

А, Б, В, Г

Г, А, В, Б

Г, В, Б, А

Запитання 8

Розташуйте речовини в порядку зменшення їхньої маси, якщо кількість кожної речовини становить 0,5 моль


А. купрум(ІІ) оксид;

Б. кальцій карбонат;

В. сульфатна кислота;

Г. ферум(ІІ) гідроксид.

варіанти відповідей

Б, В, Г, А

А, Б, В, Г

Г, В, Б, А

В, Г, А, Б

Запитання 9

Укажіть формулу солі

варіанти відповідей

H3PO4

Fe2O3

FePO4

Fe(OH)3

Запитання 10

Укажіть формулу кислоти

варіанти відповідей

H2O

NaNO3

NaOH

HNO3

Запитання 11

Укажіть формулу основи

варіанти відповідей

BaSO4

H2SO4

Ba(OH)2

BaO

Запитання 12

Укажіть формулу оксиду

варіанти відповідей

HCl

CuO

H2S

KOH

Запитання 13

Позначте всі класи речовин, з якими взаємодіють нерозчинні основи

варіанти відповідей

кислотні оксиди 

амфотерні оксиди при сплавлянні

метали

луги

кислоти

основні оксиди

Запитання 14

Позначте всі правильні твердження щодо основ

варіанти відповідей

розчинні у воді гідроксиди називають лугами

за наявності лугів фенолфталеїн набуває малинового забарвлення

число гідроксигруп, що припадає на один атом металічного елемента, у два рази більше за валентність цього елемента

луги містяться у складі майже всіх мінералів на Землі 

луги можна виявити у водному розчині за допомогою індикаторів

основи складаються з йонів неметалічних елементів і гідроксигруп 

Запитання 15

Позначте всі правильні твердження щодо кислот

варіанти відповідей

усі кислоти містять у своєму складі Оксиген

за наявності кислот фенолфталеїн набуває синього забарвлення

більшість кислот використовують у вигляді розчинів

у розчині кислоти можна виявити за допомогою індикаторів

усі кислоти кислі на смак 

у складі молекул кислот міститься тільки один атом Гідрогену 

Запитання 16

Позначте всі формули речовин, що виявляють амфотерні властивості

варіанти відповідей

алюміній оксид

алюміній гідроксид 

цинк гідроксид 

купрум(ІІ) хлорид 

хлоридна кислота 

магній гідроксид 

Запитання 17

Позначте всі класи речовин, з якими взаємодіють луги

варіанти відповідей

кислотні оксиди

 солі 

метали 

амфотерні гідроксиди

неметали 

основні оксиди 

Запитання 18

Позначте всі класи речовин, з якими взаємодіють кислоти

варіанти відповідей

кислотні оксиди

амфотерні оксиди при сплавлянні 

метали

 луги 

кислоти 

основні оксиди 

Запитання 19

Позначте всі формули солей

варіанти відповідей

HCl

AlI3

KCl

Na2SO3

NaOH

H2SO4

Запитання 20

Яка сіль нерозчинна у воді?

варіанти відповідей

кальцій карбонат

натрій нітрат 

ферум(ІІІ) хлорид

барій йодид 

Запитання 21

Які продукти реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою? 

варіанти відповідей

цинк хлорид та вода 

цинк хлорат та вода

цинк хлорат та водень 

цинк хлорид та водень

Запитання 22

При взаємодії яких речовин виділяється осад?

варіанти відповідей

алюміній гідроксид та натрій гідроксид

калій хлорид та натрій нітрат

кальцій карбонат та нітратна кислота

аргентум(І) нітрат та натрій хлорид 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест