17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Підсумковий тест з хімії 8 клас

Додано: 18 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 449 разів
17 запитань
Запитання 1

Укажіть хімічну формулу багатоосновної кислоти

варіанти відповідей

HPO3

AgNO3

H2SO4

NaHCO3

Запитання 2

Укажіть метал, який найшвидше провзаємодіє із хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

кадмій

залізо

алюміній

магній

Запитання 3

   Сумішшю є:

варіанти відповідей

сода

повітря

магній

озон

Запитання 4

  Укажіть складний катіон.

варіанти відповідей

32–

Вa2+

NO3

NH4+

Запитання 5

Укажіть валентність Нітрогену в сполуці, хімічна формула якої N2О.  

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 6

 Укажіть перелік, що містить лише інертні елементи.

1)Si;              2)Cl;              3)Ar;             4)Ne;             5)C;             6)Rn


варіанти відповідей

2; 3; 6

1; 5

3; 4; 6

5; 6

Запитання 7

Укажіть пару речовин з ковалентним неполярним зв’язком.

1)N2;       2)BaCl2;          3)H2;           4)CaO;          5)P2O5;      6)Cl2O


варіанти відповідей

5;6   

2;4

3;5

1;3

Запитання 8

 Яка електронна формула атома Магнію?


варіанти відповідей

1s22s22p53s2

1s22s22p53s1

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1


Запитання 9

Укажіть пару речовин, реакція між якими є реакцією сполучення:

варіанти відповідей

кисень і водень

натрій і вода

метан і кисень

калій оксид і хлоридна кислота

Запитання 10

Укажіть процес, унаслідок якого відбувається реакція заміщення.


варіанти відповідей

взаємодія натрію з водою

нагрівання купрум(ІІ) гідроксиду

нагрівання амоній сульфату

взаємодія калій оксиду з нітратною кислотою

Запитання 11

Укажіть реакцію заміщення

Схема хімічної реакції                                

а) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

б) Zn + H2O → ZnO + H2

в) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

г) Cl2 + H2 → HCl


варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 12

Установіть тип кристалічної ґратки у калій хлориді.

варіанти відповідей

атомна

молекулярна

йонна

металічна

Запитання 13

Установіть послідовність зростання радіуса атомів хімічних елементів:

Te, Se, S, O

варіанти відповідей

O, S, Se, Te

Te, Se, S, O

S, Te, Se, O

O, Te, Se, S

Запитання 14

  Складіть рівняння реакції алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою. Загальна сума коефіцєнтів складає:

варіанти відповідей

4

8

12

16

Запитання 15

Вищий оксид елемента ,що утворює з Гідрогеном летку сполуку складу RH₃ містить 56,3 % Оксигену. Назвіть цей елемент.

варіанти відповідей

N

P

V

Bi

Запитання 16

Який об'єм за нормальних умов займе 5 моль кисню ?

варіанти відповідей

22.4 л

11,2 л

112 л

Запитання 17

Визначте масу солі , що утвориться внаслідок взаємодії натрій гідроксиду масою 4 г з розчином хлоридної кислоти .

варіанти відповідей

5 ,85 г

58 ,5 г

3 ,85 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест