1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Контрольна робота з теми "Основні класи неорганічних сполук"

Додано: 20 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 7 разів
6 запитань
Запитання 1

Манган(ІІ) карбонат розкладається під час нагрівання на:

Cкладіть рівняння реакції

варіанти відповідей

МnO +H2O

MnO + CO2

Mn +CO

Mn+ CO3

Запитання 2

Складіть рівняння добування нітроген ( V ) оксиду з нітратної кислоти

варіанти відповідей

HNO3 = H2O + NO

HNO2 = N2O5 + H2O

HNO3= N2O5 +H2O

H2O + N2O5 = HNO3

Запитання 3

Обчисліть об'єм кисню (н.у) необхідний для добування магній оксиду масою 480г з магнію:

варіанти відповідей

268,8 л

134,4 л

240 л

120 л

Запитання 4

Кальцій карбонат масою 600 г обробили розчином нітратної кислоти. Обчисліть масу солі, що утворилася

варіанти відповідей

984 г

300 г

1200 г

200 г

Запитання 5

Обчисліть масу осаду, утворився внаслідок взаємодії натрій сульфату з 104 г барій хлориду

варіанти відповідей

52 г

104 г

116,5 г

233 г

Запитання 6

Порівняйте об'єм сульфур (ІV )оксиду, що можна отримати із сірки масою 240 г і натрій сульфіту масою 315 г

варіанти відповідей

88 л і 44,8 л

84 л і 56 л

44,8 і 11,2 л

42 л і 28 л