Контрольна робота з теми "Паралельність прямої і площини. Паралельність площин." 10 клас

9 запитань
Запитання 1

Скільки палалельних площин до даної можна провести через точку в просторі, яка не належить даній площині?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Запитання 2

Яка площина паралельна грані AA1D1D?

варіанти відповідей

(ABC)

(ABD1)

(A1B1C1)

(BCC1)

Запитання 3

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з прямих будуть паралельні площині (A1B1C1)?

варіанти відповідей

A1B1

CD

C1D1

AD1

BC

CC1

Запитання 4

Користуючись зображенням куба АВСDA1B1C1D1 вказати пару паралельних площин.

варіанти відповідей

(АВС) і (А1ВВ1)

(АВС) і (DСС1)

(АА1D1) і (DСС1)

(АВС) і (B1C1D1)

Запитання 5

Дані три прямі a, b і с, які паралельні між собою. Яку кількість різних площин вони можуть визначати?

варіанти відповідей

тільки три

тільки одну

одну або три

одну або дві

Запитання 6

Пряма а і площина α мають тільки одну спільну точку А. Яке взаємне розміщення прямої а і площини α?

варіанти відповідей

пряма паралельна площині

пряма перетинає площину

пряма лежить в площині

Запитання 7

Прямі a і b паралельні, пряма а паралельна до площини β. Як можуть бути розміщені пряма b і площина β?

варіанти відповідей

пряма b перетинає площину β

пряма b і площина β мимобіжні

пряма b паралельна до площини β

пряма b лежить в площині β

визначити неможливо

Запитання 8

Площина a, паралельна стороні AC трикутника ABC, перетинає сторони AB і BC у точках A1 і C1 відповідно. Знайдіть відрізок A1C1 , якщо AC = 15 см і AA1: A1B = 7:3.

варіанти відповідей

5 см

8 см

4,5 см

50 см

Запитання 9

Площини α і β паралельні. Точки A і B лежать у площині α, точки C і D — у площині β. Відрізки AC і BD перетинаються в точці O. Знайдіть відрізок AB, якщо CD = 24 см, AC : AO = 11:5.

варіанти відповідей

22,5 см

15 см

20 см

28,8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест