Контрольна робота з теми: «Паралельність у просторі»

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
21 запитання
Запитання 1

Як називаються дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються?

варіанти відповідей

пересічними

паралельними

мимобіжними

перпендикулярними

Запитання 2

Скільки спільних точок мають паралельні прямі?

варіанти відповідей

2

1

0

безліч

Запитання 3

Скільки прямих, паралельних даній прямій, можна провести через точку, яка не належить даній прямій?

варіанти відповідей

жодної

безліч

дві

одну

Запитання 4

В якому випадку пряма й площина паралельні?

варіанти відповідей

мають безліч спільних точок

мають одну спільну точку

мають дві спільні точки

не мають спільних точок

Запитання 5

Щоб пряма й площина були паралельними, достатньо...

варіанти відповідей

щоб пряма належала площині

щоб пряма перетинала площину

щоб пряма була паралельна якій небудь прямій у площині

щоб пряма була паралельна трьом прямим цієї площини

Запитання 6

Вибери відповідний малюнок до теореми.

Теорема (про перетин площини паралельними прямими). Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то і друга пряма перетинає цю площину).

варіанти відповідей
Запитання 7

Вибери відповідний малюнок до теореми.

Теорема (ознака паралельності прямих). Дві прямі, паралельні третій прямій, паралельні між собою).

варіанти відповідей
Запитання 8

Вибери відповідний малюнок до теореми.

Теорема (ознака мимобіжності прямих). Якщо одна з двох прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, що не належить першій прямій, то ці дві прямі - мимобіжні.

варіанти відповідей
Запитання 9

У просторі дано дві мимобіжних прямих a і b і точку А, що не належить їм. Скільки існує площин, які проходять через точку А і паралельні прямим a і b?

варіанти відповідей

одна

жодної

дві

безліч

Запитання 10

Прямі ,bпопарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

безліч

визначити не можливо

Запитання 11

Точка P не лежить у площині трикутника MNK. Назвіть пряму, що мимобіжна з прямою PK і містить сторону трикутника

варіанти відповідей

MN

NK

MK

такої прямої не існує

Запитання 12

Дано куб АВСДА1В1С1Д1.Указати плошину, перелельну площині BВ1С1

  

варіанти відповідей

А1Д1С1

 СДД1

АВ1В

 Д1А1A

Запитання 13

При паралельному проектуванні прямокутника НЕ можна отримати…

варіанти відповідей

прямокутник

ромб

паралелограм

трапецію

квадрат

Запитання 14

Яка геометрична фігура може бути паралельною проекцією двох мимобіжних прямих?(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Дві паралельні прямі

Пряма

Дві прямі що перетинаються

Пряма та точка поза нею

Запитання 15

Прямокутний трикутник при паралельному проектуванні проектується у...

варіанти відповідей

прямокутний трикутник


тупокутний трикутник

 рівносторонній трикутник

довільний трикутник

Запитання 16

В якому випадку зберігається рівність/пропорційність відрізків при паралельному проектуванні ?

варіанти відповідей

коли відрізки лежать на паралельних прямих

коли відрізки лежать на прямих, що перетинаються

коли відрізки лежать на одній прямій

коли відрізки перетинаються

коли відрізки лежать у різних площинах

коли відрізки лежать на мимобіжних прямих

Запитання 17

Вкажіть властивості фігур які НЕ зберігаються під час паралельного проектування

варіанти відповідей

міра кута (зокрема прямий кут зображають довільним кутом)

пропорційність відрізків, які лежать на прямих, що перетинаються

 паралельність прямих

перпендикулярність прямих

Запитання 18

Яким може бути взаємне розміщення двох площин?

варіанти відповідей

площини можуть перетинатися по одній прямій

площини можуть бути мимобіжними

площини мають одну спільну точку

площини можуть не мати спільних точок

Запитання 19

Точки A, B, C належать площині α, яка паралельна площині β. Через ці точки провели паралельні прямі, які перетнули площину β в точках A1, B1, C1.Знайдіть периметр ΔА1В1С1, якщо ∠АВС=90°, АВ=5 см, ВС=12 см.

Розв'язання записати до зошита

варіанти відповідей

22см

30см

29см

32см

Запитання 20

Паралельні площини α і β перетинають сторону BA кута ABC у точках A1 і A2 відповідно, а сторону BC−у точках C1 і C2 відповідно. Знайдіть відрізок C1C2, якщо A1C1=12см, A2C2=18см, BC1=10см.

Розв'язання записати до зошита

варіанти відповідей

15см

5см

6см

28см

Запитання 21

Розв'язання записати до зошита

варіанти відповідей

10 см

30 см

20 см

8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест