«Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

12 запитань
Запитання 1

Скільки лінійних кутів можна побудувати для одного двогранного кута?

варіанти відповідей

безліч

1

2

3

Запитання 2

Кут між двома паралельними площинами дорівнює

варіанти відповідей

90°

180°

360°

Запитання 3

Скільки граней має двогранний кут?

варіанти відповідей

2

1

3

4

Запитання 4

Які грані куба перетинаються по ребру BB1

варіанти відповідей

AA1D1 та BB1C1

AA1D1 та DD1C1

AA1B1 та BB1C1

Запитання 5

Площини двох прямокутників ANMB і ABCD взаємно перпендикулярні. Яке розміщення прямої ВС відносно площини ANMB?

варіанти відповідей

Паралельна

Перпендикулярна

Мимобіжна

Запитання 6

Лінійний кут двогранного кута дорівнює 30°. Скільки градусів становить двогранний кут?

варіанти відповідей

450

600

300

150

Запитання 7

Двогранний кут становить п’яту частину від розгорнутого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?

варіанти відповідей

540

720

360

180

Запитання 8

Площини двох прямокутників ANMB і ABCD взаємно перпендикулярні. Знайдіть відстань від між точками N та D, якщо MB = 8 см, АD = 6 см.

варіанти відповідей

10√2 см

9 см

10 см

10√3 см

Запитання 9

Лінія перетину граней двогранного кута - це ...

варіанти відповідей

ребро

α

грань

β

Запитання 10

Вкажіть пряму, яка є перпендикулярною до площини АА1D1 і проходить через точку В

варіанти відповідей

СС1

ВВ1

АС

АВ

Запитання 11

Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...

варіанти відповідей

 проекцією  

   перпендикуляром  

   похилою  

  основою похилої

Запитання 12

Дві площини називають перпендикулярними, якщо перетинаючись, вони утворюють

варіанти відповідей

гострі кути

розгорнуті кути

вертикальні кути

прямі двогранні кути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест