Контрольна робота з теми: " Тиск твердих тіл, рідин і газів"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
13 запитань
Запитання 1

Стискаючи м'язами плавальний міхур, риба йде в глибину. Маса риби при цьому ...


варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

 збільшується, а потім зменшується

Запитання 2

Виберіть правильні твердження: 


варіанти відповідей

у сполучених посудинах одна рідина встановлюється на одному рівні

тиск стовпа рідини на дно посудини прямо пропорційний до густини рідини та висоти її стовпа;

якщо в одному коліні сполучених посудин знаходиться вода, а в іншому — гас, то рівень гасу нижчий

якщо в одному коліні сполучених посудин знаходиться вода, а в іншому — ртуть, то рівень води нижчий

Запитання 3

Підстругавши олівець, зменшили площу грифеля у 4 рази. Обчисліть, як змінився тиск олівця на папір:


варіанти відповідей

 зменшився у 2 рази

збільшився у 2 рази

зменшився у 4 рази

  збільшився у 4 рази

Запитання 4

Порівняйте тиск води у посудинах 1, 2, 3, зображених на рисунку.


варіанти відповідей

  більший на рис.3

  однаковий

більший на рис.1

більший на рис.2

Запитання 5

Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар меду висотою 0,07 м. Густина меду 1420 кг/м3. 


варіанти відповідей

1000 Па

994 Па

652 Па

 358 Па

Запитання 6

Визначте, куди рухатиметься тіло, повністю занурене в рідину, якщо на нього діє сила тяжіння 2,9 Н і виштовхувальна сила 2,7 Н:


варіанти відповідей

вгору

вниз

переміщуватиметься по горизонталі

нікуди не рухатиметься

Запитання 7

Яка цеглина чинить більший тиск на поверхню? (цеглини мають однакову масу)


варіанти відповідей

обидві цеглини чинять однаковий тиск

перша цеглина

друга цеглина

Запитання 8

Подайте в кілопаскалях тиск 557 мм рт. ст.:


варіанти відповідей

74,2 кПа

55,7 кПа

7,46 кПа

5,57 кПа

Запитання 9

Тиск - це фізична величина :


варіанти відповідей

яка характеризує результат дії сили

одиниця в СІ Ньютон

дорівнює відношенню сили ,яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

одиниця в СІ Паскаль

Запитання 10

Для збільшення тискуваріанти відповідей

зменшують площу поверхні ,на яку діє сила тиску

збільшують площу поверхні ,на яку діє сила тиску 

збільшують силу тиску

зменшують силу тиску

Запитання 11

Тиск газу створюється ударами його частинок .Тиск газів можна збільшити двома способами


варіанти відповідей

збільшити густину

зменшити густину

збільшити температуру

зменшити температуру

Запитання 12

Сполучені посудини:


варіанти відповідей

це посудини , зєднані між собою в нижній частині так , що між ними може перетікати рідина

це всі посудини , які зберігають рідину

У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на різних рівнях

У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні

Запитання 13

На кулю, повністю занурену у ртуть, діє архімедова сила 272 Н. Визначте об'єм кулі. (ρ ртуті =13600 кг/м3)


варіанти відповідей

200 м3

2 м3

0,0002 м3 

0,002 м3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест