12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Контрольна робота з теми "Вуглеводні"

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
19 запитань
Запитання 1

Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв,язок?

варіанти відповідей

алкани

алкіни

алкени

Запитання 2

Замісник С2Н5 має назву

варіанти відповідей

феніл

етил

метил

пропіл

Запитання 3

Замісник СН3 має назву

варіанти відповідей

етил

пропіл

метил

феніл

Запитання 4

З переліку речовин н-нонан, пент-2-енпропін, 2-метидпропан, 3-етил-2-метидгексан, бензен, 3,3 -диетилпент-1-ен

варіанти відповідей

алкани

алкени

алкіни

арени

Запитання 5

Вкажіть, до якого класу вуглеводнів відносять алкани

варіанти відповідей

насичені

ненасичені

ароматичні

Запитання 6

Укажіть скільки речовин відповідає молекулярній формулі С6Н14

варіанти відповідей

три

чотири

п,ять

шість

Запитання 7

Укажіть рядок, в якому зазначені речовини, що знебарвлюють бромну воду

варіанти відповідей

бензен і етин

етин і етен

метан і етан

етен і пропан

Запитання 8

Виберіть тип зв,язку етину

варіанти відповідей

подвійний

простий

потрійний

ароматичний

Запитання 9

Укажіть формулу ненасиченого вуглеводню

варіанти відповідей

С6Н6

С6Н14

С2Н5

С2Н2

Запитання 10

Для алканів характерна реакція

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

дегідратація

Запитання 11

Алкани можна добути реакцією

варіанти відповідей

дегідруванням алкінів

гідруванням алкенів

дегідратацією алкенів

Запитання 12

Вкажіть назву речовини за міжнародною номенклатурою

варіанти відповідей

3,3-диметилпентан

3-метилпентан

3-етилпентан

Запитання 13

для алкінів характерні реакції

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

дегідрування

Запитання 14

Укажіть коефіцієнт перед киснем у реакції горіння бутану

варіанти відповідей

12

13

8

4

Запитання 15

Для бензену характерні реакції

варіанти відповідей

окиснення

заміщення

приєднання

дегідрування

Запитання 16

в етину між атомами карбону зв,язок

варіанти відповідей

одинарний

подвійний

потрійний

Запитання 17

Вкажіть

молекулярну формулу гептину

варіанти відповідей

С7Н12

С7Н14

С7Н16

Запитання 18

Вкажіть хімічну формулу алкану, молярна маса якого становить 44 г/моль.

варіанти відповідей

С2Н6

С5Н12

С3Н8

С7Н14

Запитання 19

Вкажіть відносну молекулярну масу октану

варіанти відповідей

114

120

68

75

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест