Контрольна робота з української мови 11 клас

Додано: 17 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 216 разів
32 запитання
Запитання 1

Поставте наголос у слові: довідник

варіанти відповідей

1 склад

2 склад

3 склад

Запитання 2

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

б..нтежний, к..рівний, кл..котить


беззаст..режно, гр..мить, змуш..ний


увеч..рі, увічл..во, упередж..ний


Запитання 3

Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку

варіанти відповідей

двадцять три учня

чотири учасника

півтора місяця

двоє учасниць

Запитання 4

Лексичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

дані співпадають

контролювати дії

смисл сказаного

вибирати товар

Запитання 5

Поширеним є речення

варіанти відповідей

Спинись, хвилино!

Сеанс розпочато.

Світанок дивовижний.

Не всі ми б’ємо байдики.

Запитання 6

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Мабуть відпочину, а потім почитаю.

Ні, не треба нарікати на свою долю!

Біля мого дому – величезний парк.

Дорога сестро, пишу тобі з Одеси.

Запитання 7

Прочитайте текст.

(1)У цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли. (2)Я тягнуся до гори й не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (3)А віща скрипка й срібний відгомін підіймають на крила мою душу й забирають її в ніким не розгадану далину. (4)За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар’ї зникають лебеді, але дзвін їхніх крил ще озивається в мені.

Останнє слово першого речення можна замінити на

варіанти відповідей

зазвучали

затремтіли

потьмяніли

розійшлися

Запитання 8

Прочитайте текст.

(1)У цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли. (2)Я тягнуся до гори й не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (3)А віща скрипка й срібний відгомін підіймають на крила мою душу й забирають її в ніким не розгадану далину. (4)За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар’ї зникають лебеді, але дзвін їхніх крил ще озивається в мені.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

невидимим

до гори

не розгадану

вгору

Запитання 9

Прочитайте текст.

(1)У цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли. (2)Я тягнуся до гори й не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (3)А віща скрипка й срібний відгомін підіймають на крила мою душу й забирають її в ніким не розгадану далину. (4)За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар’ї зникають лебеді, але дзвін їхніх крил ще озивається в мені.

Безсполучниковим складним є речення

варіанти відповідей

перше

друге

третє

четверте

Запитання 10

Прочитайте текст.

(1)У цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли. (2)Я тягнуся до гори й не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (3)А віща скрипка й срібний відгомін підіймають на крила мою душу й забирають її в ніким не розгадану далину. (4)За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар’ї зникають лебеді, але дзвін їхніх крил ще озивається в мені.

Стиль тексту –

варіанти відповідей

науковий

художній

розмовний

публіцистичний

Запитання 11

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

совіс..ний, захис..ник, форпос..ний

безшелес..ний, невіс..ці, учас..ник

прихвос..ні, доблес..но, очис..ний

ціліс..ний, шіс..десят, радіс..ний 

щотиж..ня, студен..ство, сер..це

Запитання 12

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

умиєт..ся, біл..ший, брин..чати

вуз..кий, сніжинон..ці, мен..ше

їдал..ня, русал..чин, голівон..ці

річен..ці, камін..чик, зган..бити

дивац..кий, стіл..чик, ірпін..ський


Запитання 13

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дерев..яний, уп..ятьох, духм..яний

м..язистий, хлоп..ятко, помор..янин

в..юнкий, розв..язок, подвір..ячко

пів..ящика, Вороб..йов, над..їсти

від..ємний, з..економити, арф..яр

Запитання 14

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, молодіс(т/тт)ю

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 15

Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..валий, л..монний, мар..во

прокл..нати, розс..хатися, д..вина

вул..чка, зробл..ний, сел..ще

п..рукар, нов..на, д..белий

вел..тень, т..паж, п..таєш

Запитання 16

У наведених фразеологізмах карти в ..., розв’язати ..., ... сверблять на місці крапок має бути слово

варіанти відповідей

пальці

долоні

лікті

ноги

руки

Запитання 17

Спільнокореневим до слова міняти є

варіанти відповідей

міністерство

мінеральний

розмінувати

незамінний

мінімум

Запитання 18

Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

вода, перегони, голубка

комп’ютер, тест, чекання

випадок, родина, молитва

тернистий, кетяг, Одеса

Поділ, момент, жоржина

Запитання 19

Прочитайте речення.

Найбільш ... вчені мали ... здібності саме до точних наук, і саме навчання ... розвиває логічне мис­лення.

Правильним є варіант заповнення пропусків

варіанти відповідей

видатніші, найкращі, математики

видатні, найкращі, математики

видатні, найкращі, математиці 

видатні, кращі, математиці

видатні, кращі, математики

Запитання 20

Прочитайте речення.

Зранку ми гуляли (1)К/київськими вулицями, щоправда, нашвидкуруч оглянули (2)В/володимирський (3)С/собор і (4)Б/ботанічний (5)С/сад імені Фоміна.

Велику літеру треба писати в словах, позначених цифрами

варіанти відповідей

1 і 2

1 і 4

2 і 3

2 і 4

4 і 5

Запитання 21

Прочитайте речення.

Леся Українка розуміла (1) що попередні поети (2) співали відповідно до вимог своєї доби (3) і во­на має не повторювати їх (4) а співати власним голосом (5) як того вимагає її час.

НЕ треба ставити коми на місці цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 22

Установіть відповідність між відокремленим членом речення та його прикладом.


Відокремлений член речення

1 додаток

2 обставина

3 означення

4 прикладка (як різновид означення)


Приклад

А Бережіть честь народу – найкоштовнішу перлину.

Б А я не знаю нічого ніжнішого окрім берези.

В Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!

Г Часом близько, під самим муром, ревуть і трублять автомобілі.

Д Удалині сивою смугою бовваніє ліс, оповитий морозяним серпанком.

варіанти відповідей

1-Г

2-Б

3-Д

4-А

1-Б

2-Г

3-Д

4-А

1-Б

2-Г

3-А

4-Д

1-Б

2-Д

3-Г

4-А

Запитання 23

Визначте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Слова (1)поета (2)переконливі, якщо емоції, (3)які вони викликають, (4)довго не покидають нас.


А підмет

Б додаток

В присудок

Г означення

Д обставина


варіанти відповідей

1-В

2-А

3-Б

4-Д

1-Г

2-В

3-А

4-Б

1-Г

2-А

3-В

4-Д

1-Г

2-В

3-Б

4-Д

Запитання 24

правильно подано структуру власного висловлення у варіанті

варіанти відповідей

докази, аргументи, приклади, теза, висновок

теза, аргументи, приклад з історії чи особистого досвіду, приклад із літератури, висновок

теза, аргументи, приклад із літератури, приклад з історії чи особистого досвіду, висновок

аргументи, приклад з історії чи особистого досвіду, приклад із літератури, висновок

Запитання 25

НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні


варіанти відповідей

У ситуації супержорсткої конкуренції на ринку туристичні агенції намагаються ставати все дужче клієнтоорієнтованими.

Для цього вони створюють не які-небуть примітивні інформаційні сайти, а справжні освітньо розважальні ресурси.

Тут потенційному клієнтові можна як замовити квиток у якусь екзотичну місцевісць, так і чи мало довідатися про неї.

Отже, куди б ви не вирішили поїхати, мабудь, точно щось цікаве й корисне вже знатемете про обраний куточок світу.

Запитання 26

Просте речення з відокремленим означенням утвориться, якщо до частини «На канікулах моя сім´я традиційно подорожує країнами, ...» додати

варіанти відповідей

…і стає дуже дружною.

…незважаючи на вартість путівки. 

…дарма що роботи багато.

…прославленими різними архітектурними пам´ятками. 

…щоб відпочити від буденності.

Запитання 27

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

нежить, любов, степінь

піч, бандероль, папороть

мішень, нехворощ, ступінь

рояль, полин, здобич,

Запитання 28

 Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченніваріанти відповідей

Зневажені тут мова і народ, який міщан століттями годує.Світ, на який дивишся через вимиті вікна, прекрасний.

Горе тому сиротині, що від родини відлучений.


Зазирни у дзеркало – і побачиш людину, яку ти повинен зробити кращою.


Запитання 29

Фразеологічний зворот ужито в реченні

варіанти відповідей

 Сказано по струні ходити – і ходи. 


Дніпро манив нас маревом води.


Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. 


Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.


Запитання 30

 Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ев-(-єв-):


варіанти відповідей

замша, липень, вуглець, плащ

взірець, куля, корабель, матч

корінець, криця, значення, замша

мить, баржа, карамель, кварц

вишня, сіль, журавель, куниця

Запитання 31

Виділене слово є сполучником і його слід писати РАЗОМ у реченні

варіанти відповідей

Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день. 


То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор. 


Як /би не переймався, балачками визнання не здобудеш. 


Як/би знали, не те б заспівали

Запитання 32

Граматичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

найбільш висока гора

щонайпотужний виступ

якнайкращий результат

менш привабливі ціни

зрозуміліше відеопояснення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест