18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольні тести з теми «Хімічний зв'язок і хімічні реакції»

Додано: 10 червня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

. Камфора – легкоплавка летка рідина з характерним запахом. Вона є компонентом мазей для розтирань. Укажіть тип кристалічної гратки камфори:


варіанти відповідей

металічні

йонні

молекулярні

атомні.

Запитання 2

У якому рядку записані формули лише йонних сполук?


варіанти відповідей

NH4Cl, HCl, H2S;

 NaCl, Na2O, K2S  

  NaF, SiO2, СН4   

HF, NH3 , KBr

Запитання 3

Укажіть формулу речовини, хімічні зв’язки в якій більш полярні порівняно зі зв’язками в молекулах інших речовин, формули яких наведено:


варіанти відповідей

H2S  

H2O   

CH4    

NH3

Запитання 4

Нафтален – летка, з характерним запахом кристалічна речовина. ЇЇ температура плавлення близько 800 С. Укажіть тип кристалічних граток;


варіанти відповідей

йонні

атомні

металічні

молекулярні.

Запитання 5

. Ковалентний неполярний зв'язок – це зв'язок :


варіанти відповідей

між атомами, які дуже різняться значеннями електронегативності;

між атомами з однаковими значеннями електронегативності;

між атомами які в незначній мірі різняться значеннями електронегативності;

всі відповіді правильні.

Запитання 6

. Ковалентний полярний зв'язок – це зв'язок :


варіанти відповідей

між атомами, які дуже різняться значеннями електронегативності;

між атомами з однаковими значеннями електронегативності;

між атомами які в незначній мірі різняться значеннями електронегативності;

всі відповіді правильні

Запитання 7

Яка реакція є оборотною:


варіанти відповідей

обміну між двома солями в розчині;

горіння органічної речовини;

взаємодія металічного натрію з водою;

взаємодія металічного барію з розчином сульфатної кислоти.

Запитання 8

Який чинник не впливає на швидкість хімічної реакції:


варіанти відповідей

концентрація реагентів;

температура;


тиск;

колір реагентів.

Запитання 9

Визначте кількість екзотермічних реакцій серед запропонованих:


СН4 + 2О2 = СО2 + 2 Н2О; тепловий ефект реакції < 0

Н2SO4 = SO3 + H2O; тепловий ефект реакції  > 0

2Na + 2H2O = 2 Na OH + H2; тепловий ефект реакції  <0

4P + 5O2 = 2P2O5; тепловий ефект реакції  <0

 варіанти відповідей

одна;

три;

дві

жодної

Запитання 10

Серед запропонованих реакцій вкажіть реакцію розкладу:


варіанти відповідей

2NO + O2 = 2NO2

CaCO3 = CaO + CO2

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

Fe + CuCl2 = Cu + FeCl2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест