Координати і вектори

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Дано точку М (-1; 2; 3). Укажіть координати точки К, симетричної точці М відносно точки N (2; 5; 4).

варіанти відповідей

(4; 8; -4)

(3; 3; 1)

(1; 7; 7)

(5; 8; 5)

Інша відповідь

Запитання 2

Дано точку А (-1; 2; 3). Укажіть координати точки, симетричної точці А відносно площини ху.

варіанти відповідей

(-1; 2; -3)

(-1; -2; 3)

(1; 2; 3)

(1; -2; -3)

Інша відповідь

Запитання 3

Знайдіть координати точки М, відносно якої симетричні точки Е (-3; 8; 7) і F (-9; 6; 1).

варіанти відповідей

(-6; 7; 4)

(-12; 14; 8)

(0; 0; 0)

(3; 1; 3)

Інша відповідь

Запитання 4

Знайдіть відстань від точки А (2; 3; -6) до площини ху.

варіанти відповідей

-6

2

3

6

7

Запитання 5

Серед векторів ̅a (-2; 4), ̅в (2; 2), ̅с (0; -1), ̅d (1; -2) знайдіть колінеарні.

варіанти відповідей

̅d і ̅в

̅а і ̅d

̅а і ̅с

̅d і ̅с

̅с і ̅в

Запитання 6

Знайти кут між векторами ̅а і ̅в в градусах, якщо відомо, що ̅а (-4; -3) і ̅в (-1; -7), причому 0° < α < 180°.

варіанти відповідей

30°

60°

45°

90°

135°

Запитання 7

При якому значенні n вектори ̅а (3; -5; n) і ̅в (n; 1; 2) перпендикулярні.

варіанти відповідей

2

1

0

-1

-2

Запитання 8

Обчисліть скалярний добуток векторів, зображених на рисунку.

варіанти відповідей

18

10

12

16

0

Запитання 9

На площині дано чотири точки А(1; 2), В(5; 1), С(3; 4), D(1; -4). Знайдіть кут між векторами ̅АВ і ̅СD.

варіанти відповідей

45°

30°

90°

60°

120°

Запитання 10

Визначте кут між векторами ̅а і ̅в + ̅с в градусах, якщо ̅а (2; 2), ̅в (2; 4), ̅с (-2; -6)

варіанти відповідей

45°

30°

60°

135°

90°

Запитання 11

Який вектор дорівнює різниці векторів ̅а (-1; 2; 0) і ̅в (-3; 0; 2)?

варіанти відповідей

(4; 2; 2)

(-4; 0; -2)

(-4; 2; 2)

(2; 2; -2)

(-2; 2; 2)

Запитання 12

Обчислити абсолютну величину вектора 3̅а + 2̅в, якщо ̅а(4; -6; 7) і ̅в(-5; 8; -10)

варіанти відповідей

9

3

5

4

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест