Координати і вектори у просторі

Додано: 3 лютого 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Як називається вісь ОХ

варіанти відповідей

вісь абсцис

вісь ординат

початок координат

вісь аплікат

Запитання 2

Укажіть точку, що належить осі Z

варіанти відповідей

(4; 1; 0)

(0; 1; 0)

(0; 0; 4)

(2; 0; 0)

Запитання 3

Укажіть точку, що належить площині XZ

варіанти відповідей

(4; 3; 0)

(3; 4; 7)

(0; 2; 5)

(−1; 0; 6)

Запитання 4

Знайдіть відстань від точки М(4; 2; 6) до площини ХУ

варіанти відповідей

4

6

2

12

Запитання 5

Знайдіть відстань між точками А (2; −3; 1) і В (0; −1; 2)

варіанти відповідей

2

4

3

6

Запитання 6

Відстань між точками А(Х; 4; 5) і В(2; 6; 2) дорівнює 7. Знайдіть Х

варіанти відповідей

−8 і 4

−4 і 8

−2 і 6

−6 і 2

Запитання 7

Точка О - середина відрізка КМ. Знайдіть координати точки М, якщо К(4; −2; 5), О(2; 6; −4)

варіанти відповідей

(4; −14; 13)

(0; −14; −13)

(0; 14; −13)

(0; −14; 13)

Запитання 8

Знайти довжину медіани АМ трикутника АВС з вершинами у точках А(0; 1; 2), B(−1; 0; 1), C(1; −2; 3)

варіанти відповідей

4

2

2√5

−2

Запитання 9

Знайти координати точки С паралелограма АВСД, якщо А(2; −4;1), В(−6; 2; 3), Д(4; 0; −1).

варіанти відповідей

(−4; 6; 1)

(0; 6; −1)

(−12; 6; 1)

(0; 0; 3)

Запитання 10

Дано: М(-2; 4; -2), N(1; -2; 4).Знайти: координату вектора МN.

варіанти відповідей

(3; -6; 6)

(-3; 6; -6)

(3; 6; 6)

(-3; -6; -6)

Запитання 11

Дано: М(5; 3; 1), N(2; −2; 3). Знайти: довжину вектора МN.

варіанти відповідей

√29

29

√38

38

Запитання 12

Дано: А(5; −1; 2), вектор ̅а(6;1; −1). ̅АВ=̅а. Знайти: координати точки В.

варіанти відповідей

(−11; −1; 1)

(11; 0; 1)

(4; −3; 2)

(−4; 2; 2)

Запитання 13

Задано вектори а(3; −1; 5), в(2; 5; −4) і с(4; −3; −2). Знайдіть координати векторів 7а−3в+4с

варіанти відповідей

(31; 34; 39)

(−31; −34; −39)

(−31; 34; −39)

(31; −34; 39)

Запитання 14

Знайти скалярний добуток векторів а(3;1;−6) і в(5;−2; 2)

варіанти відповідей

2

15

1

3

Запитання 15

При якому значенні Х вектори а(6;−1; −5) та в(Х;2;2) перпендикулярні?

варіанти відповідей

2

−2

0

16

Запитання 16

При яких значеннях Х і У вектори а(Х; -4; 5) і в(6; У; 10) будуть колінеарними?

варіанти відповідей

Х=−8; У=3

Х=−3; У=8

Х=3; У=−8

Х=3; У=8

Запитання 17

Знайдіть скалярний добуток векторів а і в, якщо ∣а∣=6; ∣в∣=3; ∠(а; в)=60⁰

варіанти відповідей

9

6

18

36

Запитання 18

Знайдіть кут між векторами а(0; 1; 1) і в(1; 1; 0).

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

45⁰

60⁰

Запитання 19

Які координати має точка М симетрична точці А(7; −2; 4) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(7; −2; 4)

(−7; −2; −4)

(−7; 2; −4)

(7; 2; 4)

Запитання 20

Точки М(−1; у; 2) і К(х; 4; z) симетричні відносно точки О(−2; 1; 0). Знайдіть х, у, z

варіанти відповідей

х=3; у=2; z=2

х=3; у=−2; z=2

х=−3; у=2; z=−2

х=−3; у=−2; z=−2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест