Координати та вектори на площині. Варіант 2

Додано: 18 квітня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайти координати центру кола та його радіус, заданого рівнянням:

( х+4 )2 + ( у - 6 )2 = 256

варіанти відповідей

О ( 4 ; 6) і R = 18

О ( 4 ;- 6) і R = 16

О ( 4 ;- 6) і R = 24

О (- 4 ; - 6) і R = 16

О ( - 4 ; 6) і R = 16

Запитання 2

Користуючись рисунком вкажіть усі правильні твердження.

варіанти відповідей

вектори e̅ і n̅ колінеарні; 

вектори а̅ і р̅ рівні;

вектори с̅ і d̅ співнапрямлені;

вектори а̅ і в̅ рівні; 

Запитання 3

Знайти координати вектора АС, якщо А(-1;2), С(2;-3)

варіанти відповідей

(-3; 5)

(3; -5)

(1; -1)

(-1; 1)

Запитання 4

При якому значенні n вектори а̅(3; -6) і b̅(n; 15) колінеарні?

варіанти відповідей

n=-4

n=-4,5

n=-7,5

n=-3⅓

Запитання 5

Знайдіть модуль вектора а(4; -3).

варіанти відповідей

1

5

7

-7

Запитання 6

Визначіть координати центра і радіус кола x2+y2-10y+8x-50=0?

варіанти відповідей

ваша відповідь

інша відповідь

Запитання 7

Відомо, що вершини трикутника розміщені в точках А(-2;-1), В(3;1), С(1;5). Визначте косинус кута С трикутника АВС.

варіанти відповідей

ваша відповідь

інша відповідь

Запитання 8

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(5, -7), В(-3, -1)

варіанти відповідей

ваша відповідь

інша відповідь

Запитання 9

Дано трикутник АВС з вершинами: А(3;0), В(4;6), С(-4;2). Знайти довжину медіани, проведеної з точки А.

варіанти відповідей

ваша відповідь

інша відповідь

Запитання 10

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А(1; -4) і В (-4; 8).

варіанти відповідей

ваша відповідь

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест