координати та вектори у просторі

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
35 запитань
Запитання 1

У трикутнику АВС Ав=ВС=АС=5 см. ЗнайдітьSABC.

варіанти відповідей

(5√3)/2

(5√3)/4

(25√3)/2

(25√3)/4

Запитання 2

Знайдіть cos α і tg α ,   якщо  sin α = 0,6;    0º<α<90º.


варіанти відповідей

0,8 і 0,75

- 0,8 і 0,75

0,8 і - 0,75

- 0,8 і - 0,75

Запитання 3

Дано: ∆ АВС, а = 3√2 см, b = 1 см,  ∟С = 45º. Знайдіть сторону с.

варіанти відповідей

13 см

√13 см

25 см

5 см

Запитання 4

Сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 9 см. Одна з його діагоналей – 13 см. Обчисліть другу діагональ паралелограма

варіанти відповідей

10 см

11 см

12 см

14 см

Запитання 5

Знайти ВС

варіанти відповідей

6

7

5

10

Запитання 6

Знайти площу SАВС.

варіанти відповідей

10√2

40√33

30√2

10√33

Запитання 7

Знайти кут А.

варіанти відповідей

90°

60°

45°

30°

Запитання 8

Розв’яжіть задачу за готовим малюнком. Знайдіть х та у.


варіанти відповідей

х=1, у=2

х=5, у=10

х=5, у=2,5

Запитання 9

Вписані кути одного кола рівні, якщо вони:

варіанти відповідей

спираються на одну хорду;

мають спільну вершину;

спираються на одну дугу;

мають спільну сторону.

Запитання 10

Квадрат. Оберіть НЕПРАВИЛЬНЕ твердження:

варіанти відповідей

Сторони квадрата рівні

Діагоналі квадрата рівні

Діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом

Сума кутів квадрата дорівнює 380О

Запитання 11

Обчисліть: sin30°+cos60°

варіанти відповідей

1

2

0.5

Запитання 12

Центральні та вписані кути. Оберіть НЕПРАВИЛЬНЕ твердження:

варіанти відповідей

Центральний кут вдвічі більший за вписаний, якщо вони спираються на одну й ту саму дугу

Вписані кути рівні, якщо спираються на одну й ту саму дугу

Кут, що спирається на діаметр кола - прямий

Градусна міра кола дорівнює 180О

Запитання 13

Скільки діагоналей має 12-кутник?

варіанти відповідей

12

54

36

24

Запитання 14

Сума двох сторін трикутника, які утворюють кут 60°, = 11 см, а третя сторона - √37 см. Знайдіть площу трикутника.

варіанти відповідей

7√3 см

14√3 см

7√2 см

14√2 см

Запитання 15

Сторони трикутника дорівнюють 7 см, 8 см і 12 см. Знайти косинус кута, який лежить проти меншої сторони.

варіанти відповідей

43/56

53/64

31/112

53/64

Запитання 16

Сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 9 см. Одна з його діагоналей – 13 см. Обчисліть другу діагональ паралелограма

варіанти відповідей

10 см

11 см

12 см

14 см

Запитання 17

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 40 см і 42 см. Знайдіть радіуси описаного і вписаного  в трикутник кіл.

варіанти відповідей

12 см і 26 см

26 см і 12 см

24 см і 14 см

14 см і 24 см

Запитання 18

Складіть рівняння кола з центром О(-7; 5) і радіусом 3.

варіанти відповідей

(х – 7)² + (у + 5)² = 3

(х – 7)² + (у + 5)² = 9

(х + 7)² + (у – 5)² = 9

(х + 7)² + (у – 5)² = 3

Запитання 19

Знайдіть скалярний добуток векторів ̅а і ̅в , якщо ̅а (-1; 3) і ̅в(0; 5).

варіанти відповідей

14

- 15

16

15

Запитання 20

Знайти довжину медіани АD трикутника АВС, якщо А(1; 3), В(-6; 3), С(-8; -1).

варіанти відповідей

52

2√13

2√17

68

Запитання 21

Сторони трикутника 25 см, 29 см і 36 см. Знайдіть висоту трикутника, опущену на сторону, довжина якої дорівнює 36 см.    

варіанти відповідей

45 см

10 см

20 см

36 см

Запитання 22

Знайдіть значення у, при якому вектори а̅ (- 6; 2) і в̅ (9; у) є колінеарними.

варіанти відповідей

-3

3

4

-4

Запитання 23

Обчислити 6sin30⁰ - 2cos180⁰.

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 24

Чому дорівнює внутрішній кут правильного шестикутника.

варіанти відповідей

135⁰

120⁰

90⁰

60⁰

Запитання 25

Сторона квадрата дорівнює 12 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола. 

варіанти відповідей

12

24

6

4

Запитання 26

(1 бал) обчислити площу сектора, якщо радіус круга дорівнює 6 см, а градусна міра дуги сектора - 50°.

варіанти відповідей

5π/4 см2

5π/2 см2

5π см2

10π см2

Запитання 27

3. Сторони паралелограма дорівнюють 4√2 см. і 1см, один з його кутів дорівнює 135°. Знайдіть меншу діагональ паралелограма.


варіанти відповідей

√33 см.

√41см.

5см.

4см.

Запитання 28

Паралельне перенесення задано формулами х' = х - 2, у' = у +4. В яку точку перейде А( 1; 1) ?

варіанти відповідей

( 2; 5)

(-1; 5)

( -3; 3)

(1; - 5)

Запитання 29

Дано вектори а̅ (-2 ;6 ) і в̅ ( -5 ;-4).Знайдіть координати вектора 3а̅ - 4в̅

варіанти відповідей

(14 ; -34 )

(- 26 ;2 )

-14 ; 34 )

(14 ;34 )

Запитання 30

У колі проведено хорду завдовжки 16 см. Знайдіть радіус кола, якщо відстань від центра кола до хорди дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

10 см

8 см

12 см

6 см

Запитання 31

Знайдіть кут А, якщо < ВОС = 960

варіанти відповідей

32°

48°

49°

82°

Запитання 32

Чотирикутник АВСD вписаний у коло. Знайдіть кут А, якщо кут С дорівнює 118°.

варіанти відповідей

62°

59°

28°

68°

Запитання 33

Навколо кола описана трапеція, середня лінія якої дорівнює 1,2 м. Обчисліть периметр трапеції.


варіанти відповідей

2,4 см

6 см

4,8 см

7,2 см

Запитання 34

Визначити вид трикутника за кутами, якщо його сторони дорівнюють 3см, 5см, 6см.

варіанти відповідей

прямокутний

гострокутний

тупокутний

неможливо визначити

Запитання 35

Обчисліть радіус кола, описаного навколо трикутника, якщо один із його кутів дорівнює 60°, а протилежна йому сторона — 60 см.

варіанти відповідей

20√3 см

60√3 см

30√3 см

√3 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест