Координати.Вектори. Симетрія в просторі.

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 496 разів
9 запитань
Запитання 1

Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат


варіанти відповідей

В(-1;2;3)

С(1;2;-3)

М(-1;-2;-3)

К(1;2;-3)

Н(3;2;1)

Запитання 2

Знайти координати точки, симетричної точці А(6;3;-2) відносно площини xOy

варіанти відповідей 

 

 

варіанти відповідей

 B(6;-3;2)

  C(-6;3;2)

D(6;3;2)

 G(-6;3;-2)

F(-6;-3;-2)

Запитання 3

Які координати точки, симетричної точці М(3;2;1) відносно осі Оу

варіанти відповідей

 


 варіанти відповідей

А(3;2;-1)

  В(-3;2;1)

С(-3;2;-1)

  D(-3;-2;1)

 G(-1;2;-3)

Запитання 4

Які координати має точка А відносно якої симетричні точки В(7;-1;0) і С(-1;-3;12)  

варіанти відповідей

(3;1;-6)

  (-4;-1;6)

 (4;-1;-6)

 (3;-2;6)

Запитання 5

Знайти відстань від точки К (-1; 4; -3) до осі абсцис.


варіанти відповідей

1

√29

√17

5

-1

Запитання 6

Знайти значення z, якщо А( -1;3;1), В(0;1;z), С(0;1; -2) та виконується умова АВ=АС.


варіанти відповідей

2

4

-2

-4; -2

4; -2

Запитання 7

Точка С є серединою відрізка АВ. Знайти координати точки А, якщо В(-5; 2; 7), С( 1, -1, 3)

варіанти відповідей

  


варіанти відповідей

(-2, 1, 2)

  (7; -4; -1)

 (-3; -1,5, -2)

 (-7; 4; 1)

 (3; 1,5, 2)

Запитання 8

Знайти координати точки Н1


 

 


  

варіанти відповідей

(4;4; 6)

 (4;0; 6)

 (4;4; 0)

(0;4; 6)

Запитання 9

Серед точок виберіть ті, які не належать ні осям, ні площинам

А(0,2,1), В(3,0,1), С(0,5,0), К(8,1,6), М(-4,0,0), Р(-2,6,-1)


 

 

 

 


варіанти відповідей

А, В, М

 С, М, Р

С, М

 К, Р

 В, К, Р

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест