Паралельність прямих та площин у просторі

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 129 разів
17 запитань
Запитання 1

Через які фігури в просторі неможливо провести площину?

варіанти відповідей

Через дві паралельні прямі      

Через пряму і точку поза нею

Через дві мимобіжні прямі      

Через дві прямі, що перетинаються

Запитання 2

Відомо, що а ∥ b, b ∥ c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?

варіанти відповідей

Паралельні                  

Мимобіжні  

Перетинаються          

Перетинаються або мимобіжні 

Запитання 3

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Серед пар прямих виберіть пари мимобіжних прямих

варіанти відповідей

AC1 i BD1     

BC i D1B   

AD i CC1    

B1C i A1D

Запитання 4

Площини α і β паралельні. Пряма а лежить у площині α, а пряма b - у площині β. Яке взаємне розміщення прямих а і b ?

варіанти відповідей

Мимобіжні                                      

Паралельні або мимобіжні     

Паралельні або перетинаються     

Перетинаються або мимобіжні

Запитання 5

Точки М і N не лежать у площині паралелограма АВСD. Виберіть умову, за

 якої  (CDN) ∥ (ABM).

варіанти відповідей

MN = AD    

AM ∥ DN     

BM = CN       

AM ⊥ MB

Запитання 6

Площина α паралельна стороні АС трикутника АВС і перетинає сторони АВ і ВС у точках М і N відповідно. Знайдіть довжину відрізка МN , якщо АС = 10, ВМ = 12, МА = 3.


Розв'язок даної задачі надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані).

варіанти відповідей

10      

4     

8   

6

Запитання 7

Прямі abпопарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

одну 

три або одну   

дві      

три

Запитання 8

Площина α перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС в точках М і N 

відповідно, ВС ∥ α. Знайдіть ВС, якщо МN = 1 см; ВМ ∶ МА = 3 ∶ 1.


Розв'язок даної задачі надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані).

варіанти відповідей

1 см    

2 см   

3 см   

4 см

Запитання 9

Яке з наведених тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Якщо пряма однієї площини паралельна прямій другої площини, то площини паралельні

Якщо дві прямі однієї площини паралельні двом прямим другої площини, то площини паралельні

Якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини паралельні відповідно двом прямим другої площини, то ці площини паралельні

Якщо дві паралельні прямі однієї площини паралельні двом паралельним прямим другої плошини, то площини паралельні

Запитання 10

Площина α і пряма а паралельні тій самій прямій b. Визначте взаємне розміщення прямої а і площини α.

варіанти відповідей

а ∩ α   

а ∥ α   

або а ⊂ α, або а ∥ α  

або а ∩ α, або а ⊂ α

Запитання 11

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

безліч

інша відповідь

Запитання 12

Пряма m проходить через середину сторони АВ Δ АВС. Яке взаємне розташування прямих m і ВС, якщо пряма m не лежить у площині АВС ?

варіанти відповідей

мимобіжні

перетинаються

паралельні

визначити неможливо

Запитання 13

Скільки різних площин можна провести через дві паралельні прямі?

варіанти відповідей

одну

жодної

безліч

інша відповідь

Запитання 14

Скільки різних площин можна провести через дві прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну або безліч

одну, безліч або жодної

жодної або безліч

одну або жодної

Запитання 15

Яким не може бути взаємне розміщення площин?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 16

Вершини С і D прямокутника АВСD лежать у площині α, а точка перетину діагоналей прямокутника не лежить у даній площині. Яке взаємне розміщення прямої АВ і площини α ?

варіанти відповідей

Паралельні

АВ перетинає площину α

 АВ лежить у площині α

 Неможливо визначити

Запитання 17

Скільки площин, паралельних заданій площині, можна провести через

точку, що не належить цій площині?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест