Квантова фізика. Постулати Бора

Додано: 14 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 75 разів
11 запитань
Запитання 1

Ким була запропонована перша модель атома?

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джосеф Джон Томсон

Нільс Бор

Запитання 2

В основі теорії Бора лежить гіпотеза Планка про те що,

варіанти відповідей

світло тільки поглинається

світло тільки випромінюється

світло випромінюється та поглинається порціями - квантами.

Запитання 3

Енергія кванта світла обчислюють за формулою

варіанти відповідей

Е=h ν

E=mgh

E=mv2

Eмкп

Запитання 4

Стала Планка дорівнює

варіанти відповідей

6,625 * 10-34 Дж с

6,625 * 10 Дж с

8 * 10-6 м/с

1.6 * 10-19 Дж

Запитання 5

Перший постулат Бора

варіанти відповідей

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія.

Запитання 6

Другий постулат Бора

варіанти відповідей

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням чи поглинанням фотонів , енергію яких визначають за формулою hv=Ek-Eп

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням фотонів

Запитання 7

Радіуси стаціонарних станів задовольняють умові

варіанти відповідей

R=D/2

Запитання 8

Явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випромінюванням електронів називають ...

варіанти відповідей

 фотографією

 роботою виходу електронів

фотоефектом

червоною межею

Запитання 9

Фотоелектрон - це...варіанти відповідей

електрон, який має енергію світла

електрон, вибитий фотоном

електрон, який вилетів з розжареного металу

електрон, що має дуже велику швидкість

Запитання 10

На яку поверхню світло чинить найбільший тиск?варіанти відповідей

на чорну

на червону

 на дзеркальну

на фіолетову

Запитання 11

Якої з перечислених властивостей не має фотон?

варіанти відповідей

Фотон не має маси спокою

Фотон рухається зі швидкістю світла

Фотон, який рухається, має імпульс

Фотон можна зупинити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест